Zavedenie 10 % DPH v gastro sektore opäť naštartuje biznis a konečne eliminuje šedú ekonomiku (video)

3196

Iniciatíva 10 pre Gastro, za ktorou stoja osudy poctivých podnikateľov a tisícok zamestnancov v súlade so všetkými partnerskými organizáciami a iniciatívami gastro sektora žiada Ministerstvo financií SR a Vládu SR o dočasné zníženie DPH na stravovacie služby na 10 %. Cieľom je zníženie finančnej záťaže tým prevádzkam, ktoré prežijú klinickú smrť spôsobenú pandémiou a naďalej budú prevádzkovať svoju činnosť. Toto opatrenie je akútny nástroj, ako pomôcť a opäť reštartovať gastro sektor a zároveň výraznou mierou konečne očistiť odvetvie od šedej ekonomiky a dostať tak do štátnej pokladnice viac finančných zdrojov.

Ekonomické stimuly najviac zasiahnutým regiónom navrhujú aj Ján Tóth, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť alebo Renáta Blahová, poradkyňa Ministerstva Financií SR.

Dočasné zníženie sadzby DPH na gastro služby navyše zaviedla ako účinný, rýchly a adresný nástroj pomoci veľká väčšina krajín EÚ, viaceré až na úroveň 5 %, mnohé ju majú oveľa nižšiu aj za bežnej mimo krízovej situácie. Je preto potrebné, inšpirovať sa tam, kde to funguje. Navyše, zníženie DPH na gastro je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády.

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY –  (úryvok)

,, Prvoradou úlohou bude vysporiadanie sa s negatívnymi následkami pandémie COVID-19, zmiernenie jej dopadov na cestovný ruch a oživenie tohto odvetvia na Slovensku. Vláda SR prijme opatrenia zamerané na udržanie zamestnanosti a zabezpečenie konkurencieschopnosti subjektov cestovného ruchu. v súlade s právom EÚ posúdiť zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na všetky služby v cestovnom ruchu, pričom toto opatrenie by sa vzťahovalo na všetky služby súvisiace s cestovným ruchom, a zahŕňať tak ubytovacie a stravovacie služby v hoteloch a penziónoch. ’‘

Viliam Pavlovský vysvetľuje situáciu v gastre, problémy a riešenia, v relácii Štúdio TA3, v utorok 6.4.2021

Efekt zníženia DPH sa naplno prejaví, keď budú prevádzky otvorené a schopné vďaka svojej aktivite a vytváraniu hodnôt generovať tržby. No už teraz je jej prípadné zavedenie pre nich jediným svetlom na konci tunela,  ktoré ich môže motivovať nepoložiť svoje unavené a vyčerpané podniky do krachu. Čím skôr sa zavedie, tým viac pomôže k reštartu a zároveň postupnému splateniu záväzkov gastro prevádzok voči štátu a iným veriteľom z rokov 2020 a 2021 (odložené odvody, dane, energie či záväzky, ktoré vznikli z dôvodu tvrdého zákazu slobodne podnikať). Zároveň tým budú mať podniky priestor zatraktívniť pracovné prostredie, udržať a ďalej vychovávať kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá pomáha ekonomike vytvárať väčšiu výkonnosť a ktorej bolo už pred pandémiou nedostatok. Aj vďaka zníženiu DPH a iným ekonomickým stimulom bude možné aspoň čiastočne zabrániť odlivu kvalitných ľudí z gastra do zahraničia alebo iných odvetví.

“Apelujeme na revolúciu gastra, ktorú má vo svojich rukách terajšia vláda a jej hlavní predstavitelia.  Ak nechceme, aby naše vyčerpané často rodinné podniky skupovali silné skupiny na svoje ekononomické záujmy a práve naopak, ak chceme, aby sa v tomto sektore oplatilo pracovať, podnikať a vytvárať hodnoty pre seba a pre štát, potrebujeme akútne znížiť DPH na minimálne dočasné obdobie 1 až 2 rokov.”hovorí Viliam Pavlovský, zakladateľ iniciatívy 10 pre gastro. 

Zníženie DPH môže byť významným stimulom pre jeden z najviac postihnutých sektorov krízy a kompenzovať tak nedostatky aktuálnych kompenzácií a absenciu gastro sektora v Pláne Obnovy. Môže tiež zabrániť ďalším krachom spoločností v sektore, ktorý už teraz prišiel o tisíce prevádzok a prepustil desaťtisíce zamestnancov. “Sme presvedčení o tom, že týmto krokom štát a štátna pokladňa nepríde ani o cent na výbere DPH. Práve naopak veríme, že týmto krokom dôjde k zvýšeniu absolútneho výberu DPH a konečne k zreálneniu konkurenčného prostredia.” dopĺňa Viliam Pavlovský.

Všetky spomenuté fakty a argumenty má Iniciatíva 10 pre gastro podložené dlhoročnou praxou, ekonomickými analýzami, simuláciami či vypočítanou dopadovou štúdiou. Stavajme na skúsenostiach, spájajme sily a nikdy sa nevzdávajme.

Pokiaľ vám na situácii v gastre záleží, podpíšte petíciu 10 pre gastro, ktorá bojuje za lepšie podmienky v tomto sektore. Alebo ju šírte ďalej medzi ľudí, aby sme spoločne dali najavo, že nám táto situácia nie je ľahostajná.

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
reklama