Výzva vláde od iniciatívy 10 pre gastro: Zatvorte veľké firmy, kde sa vírus najviac šíri a otvorte obchody, služby a gastro prevádzky

624
zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Výzva vláde od iniciatívy 10 pre gastro: Zatvorte veľké firmy, kde sa vírus najviac šíri a otvorte obchody, služby a gastro prevádzky

Na základe výzvy ministra zdravotníctva Mareka Krajčího iniciatíva 10 pre gastro navrhuje riešenie aktuálnej krízy na Slovensku. Je nevyhnutné zastaviť šírenie vírusu tam, kde sa ozaj vyskytuje a nie len páchať “genocídu” na slovenských malých prevádzkach, ktorá nič nerieši, len likviduje malých podnikateľov.

Vyzývame vládu, aby boli zatvorené na dobu minimálne 20 dní všetky firmy na Slovensku v ktoré zamestnávajú 100 a viac zamestnancov. V týchto prevádzkach je dokázateľne vysoký predpoklad významného nekontrolovateľného šírenia vírusu a reálne skúsenosti vo veľkých firmách tomu nasvedčujú.

Dňa 15.10.2020 bol obmedzený cestovný ruch, zatvorené interiéry gastro prevádzok a následne 21.12.2020 zatvorené všetky malé obchodné prevádzky a prevádzky služieb. Tieto veľmi striktne dodržiavali epidemické opatrenia a mali minimálny vplyv na šírenie vírusu. Uvedené dokazuje aj vyjadrenie Úradu Verejného Zdravotnícva SR o tom, že napríklad v reštauráciách bolo nakazených počas celej pandémie len 20 osôb. /príloha 1/.

Po drastických obmedzeniach voči prevádzkam ale nekleslo šírenie vírusu, naopak, čísla neustále rástli a vírus sa šíril a šíri úplne niekde inde. Lockdown platí len pre časť spoločnosti, ktorá tým trpí a druhá časť, ktorá funguje štandardne paradoxne vírus šíri ďalej a ekonomicky prosperuje. Okrem toho, že to nie je spravodlivé, nie je tu preto ani žiadna nádej, že sa niečo zmení a že sa podarí šírenie vírusu spomaliť.

Prečo je nevyhnutné zatvoriť väčšie firmy? Ako to dnes reálne funguje?

Príklad: Do firmy príde každých 5 minút autobus s minimálne 40 osobami z okolia. Následne sa týchto 40 ľudí vo výrobe stretne s ďalšími 300 ľuďmi. Následne idú na obed, kde sa stretnú s ďalšími. Potom idú na poobednú cigaretu alebo kávu… Po práci idú všetci domov a majú kontakt so svojimi rodinami. Na druhý deň ich rodinní príslušníci opäť idú autobusom do ďalších fabrík. Takto jeden nakazený vie rozšíriť nákazu do 48 hodín – medzi cca 1520 ďalších. Tak isto nie je žiadným tajomstvom, že v kolektíve 300 a viac osôb sa veľmi ťažko kontroluje striktné dodržiavanie epidemiologických opatrení.

Minister financií zverejnil, že zastavenie týchto firiem by nás stálo 1 miliardu eur. Ale ak necháme zatvorené všetky malé prevádzky ďalšie mesiace, rovnako sa môže škoda vyšplhať na miliardy. A množstvo ľudí sa ocitne na hranici chudoby a bez práce. Navyše neustále zastrašovaní štátnymi orgánmi ohľadom platenia povinných nedoplatkov, na ktoré skutočne už malí podnikatelia nemajú kde vziať financie. Zničili sa takto fyzicky aj psychicky desiatky tisíc ľudí, zničili sa ich životy, sny, nádeje  a to len preto, aby veľké, väčšinou zahraničné firmy mohli nerušene bohatnúť aj počas pandémie. Navyše, financovaním plošného testovania, prevažne kvôli nutnosti preukazovať sa v zamestnaní negatívnym testom vláda priamo šírenie vírusu v týchto firmách aj finančne podporuje. /príloha 2/ Je totiž všeobecne známe, že negatívny výsledok antigénoveho testu ešte neznamená, že človek je negatívny, a ani to že nie je infekčný, dokonca ani v momente testovania a už vôbec nie počas nasledujúcich 7 dní “platnosti“ tohto testu. Ale ľudia nadobúdajú nesprávny dojem o opaku a tým situáciu podceňujú a sú menej ostražití.

Iniciatíva vyzýva premiéra Igora Matoviča, ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a hlavného hygienika SR Jána Mikasa, aby začali prijímať účinné opatrenia, ktoré zastavia šírenie vírusu. Ak by sa všetky veľké firmy na Slovensku na 3 týždne zatvorili, striktne by sa kontrolovalo dodržiavanie tohto opatrenia a následne by sa zaviedla karanténa po prekročení hraníc SR, od 1.4.2021 sa môže všetko vrátiť späť.

Iniciatíva tiež vyzýva kompetentných, aby naopak, v blízkej dobe umožnili otvorenie maloobchodný prevádzok, prevádzok gastro a iných služieb, aspoň v obmedzenom režime. 

Pre gastro prevádzky navrhuje iniciatíva opatrenia súvisiace s ich otvorením:

 • prvé týždne len vonkajšie terasy, neskôr aj interiéry podľa vývoja situácie
 • vstup na základe rezervácie resp. registrácie pre lepšie prípadné následné trasovanie kontaktov
 • obsadenosť maximálne 50% kapacity priestorov
 • 2 metrové odstupy stolov
 • maximálne 4 osoby pri jednom stole (mimo rodiny)
 • dezinfekcia rúk, stolov
 • pravidelné vetranie každé 2 hodiny
 • povinné rúška pre zamestnancov a pre hostí povinné respirátory FFP2 (okrem miesta a času konzumácie)
 • konzumácia len na sedenie
 • prvé týždne obmedzené otváracie hodiny do max 20.00 neskôr aj dlhšie podľa vývoja situácie

Gastro prevádzky prišli nemožnosťou podnikať o veľa, mnohé o všetko. Už je to viac ako 4 mesiace a štátna pomoc, ktorá má ich výpadky kompenzovať je nedostatočná a pomalá, čo dokazuje aj minulotýždňový prieskum o čerpaní štátnej pomoci gastro prevádzkami. Apelujeme na vládu, aby kompenzácie navýšila, urýchlila a rozšírila počet žiadateľov zrušením diskrimináčných prvkov. A čo najskôr umožnila týmto často už ozaj zúfalým podnikateľom a ich zamestnancom a zákazníkom, aspoň čiastočne otvoriť a kompenzovať tak obrovské straty.

Kontakt:


Viliam Pavlovský viliam.pavlovsky@sympl.sk – 0908 931 405


www.10pregastro.skchcem@10pregastro.sk
peticie.com/10pregastro

Video na podporu iniciatívy 10 pre gastro

Iniciatíva 10 pre gastro spája malé a stredné gastro podniky, reštaurácie, puby, bary, kaviarne, ale aj vinárov, pestovateľov či pražiarov kávy a iných dodávateľov. Komunikuje problémy gastra, navrhuje krátkodobé aj dlhodobé riešenia pre pomoc gastro sektoru, a dáva priestor ľuďom z neho, podieľať sa na týchto riešeniach. Realizuje tiež petíciu na cielenú pomoc gastro sektoru, ktorú už podpísalo vyše 10,000 podporovateľov. Video iniciatívy ukazuje, kto všetko je spojený s témou gastro sektora, čo pozitívne nám gastronómia prináša a o čo všetko môžme prísť, ak sa niečo nezmení.

Príloha 1

Dobrý deň, 

V stanovisku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré Vám bolo zaslané ako odpoveď na žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.  č. RK/8657/2020 uvádzame nasledovné:

,,Konkrétny počet nakazených ľudí v reštauračných zariadeniach je k dnešnému dátumu 20.”

S pozdravom, 

Mgr. Annamária Vitalošová
Odbor organizačno-dokumentačný
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
Trnavská cesta 52
826 45  Bratislava
Slovenská republika
Tel.  +421 249 284 368
annamaria.vitalosova@uvzsr.sk
www.uvzsr.sk

Príloha 2

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vec: Odpoveď na  žiadosť a oznámenie o postúpení žiadosti sčasti  
Na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie na základe zákona č. 211/2000  Z. z.  o slobode informácií v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme požadovanú informáciu vypracovanú príslušným organizačným útvarom Ministerstva financií SR.

Výdavky štátneho rozpočtu boli v súvislosti s celoplošným testovaním vynaložené prostredníctvom vecne príslušných rezortov v rokoch 2020 a 2021 nasledovne.

1. rok 2020

Celková suma výdavkov predstavuje 67 753 433,23 eur a z uvedenej sumy ministerstvo financií uvoľnilo výdavky vo výške 48 167 328,58 eur, z toho pre:

– Ministerstvo vnútra SR

 • 550 800 eur na tlač medicínskych certifikátov, 
 • 4 953 160 eur na odmeny pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného  zboru a Horskej záchrannej služby, pre občianskych zamestnancov a zamestnancov aparátu ústredného orgánu
  MV SR v súvislosti s celoštátnym testovaním obyvateľstva,

– Ministerstvo obrany SR 

 • 42 663 368,58 eur na úhradu výdavkov v súvislosti s prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR. 

V rámci upraveného limitu rozpočtu Ministerstva vnútra SR boli zabezpečené rozpočtové prostriedky v sume 9 014 104,65 eur na úhradu výdavkov v súvislosti s prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľstva na území SRMinisterstva obrany SR boli zabezpečené rozpočtové prostriedky v sume 10 572 000 eur na odmeny pre zamestnancov v súvislosti s plnením úloh akcie  „Spoločná zodpovednosť“. 

2. rok 2021

Ministerstvo financií SR doposiaľ uvoľnilo výdavky v celkovej sume 128 992 722,65 eur, z toho pre:

–  Ministerstvo hospodárstva SR 

 • 44 509 520  eur na nákup antigénových a PCR testov

Ministerstvo zdravotníctva SR

 • 30 528 202,65 eur na prevádzku mobilných odberových miest (MOM) a príspevok na zriadenie nových MOM 

– Správa štátnych hmotných rezerv SR 

 • 53 955 000 eur na nákup antigénových testov.

Zároveň si dovoľujeme poznamenať, že Správa štátnych hmotných rezerv SR použila v roku 2020 a 2021 v rámci svojho upraveného rozpočtu výdavky na nákup testov v súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva na území SR.

V zmysle § 15 ods. 1 zákona  č.  211/2000  Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že Vaša žiadosť bola z dôvodu, že Ministerstvo financií SR nedisponuje informáciami ohľadom financovania z rozpočtu EÚ na testovanie, zaslanie presnej sumy prostriedkov vynaložených všetkými ministerstvami na všetky testovania, ktoré sa finančne podieľajú na plošnom, skrín. testovaní postúpená na:

 • Správu štátnych hmotných rezerv SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR 
 • Ministerstvo obrany SR. 

JUDr. Igor Dušenka

riaditeľ kancelárie ministra 

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

sledujte nás na:

FacebooklinkedininstagramFacebooklinkedininstagram