Vláda schválila konsolidačný balík. Ako ovplyvní reštaurácie a hotely?

541
Menučka konsolidačný balík
foto: Canva

Nová vláda Slovenskej republiky už pred Vianocami schválila takzvaný konsolidačný balík. Ten má za úlohu meniť či doplniť niektoré zákony tak, aby sa ozdravili verejné financie v štáte. Niektoré zmeny sa týkajú aj reštauračných a hotelových zariadení. Ktoré to sú a v čom najviac ovplyvnia podnikateľov?

Konsolidačný balík obsahuje opatrenia, ktoré zvyšujú dane, odvody pre podnikateľov, ako aj správne a súdne poplatky. Zákon bol zverejnený v Zbierke zákonov 30. decembra 2023 a nadobudol účinnosť od 1. januára 2024.

Na alkohol už neplatí znížená DPH

Majitelia reštaurácií by si mali dať pozor predovšetkým na bod, ktorým sa rušia daňové výhody pre podávanie alkoholu v reštauráciách. Ako píše Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, „za alkoholický nápoj sa bude považovať taký nápoj, v ktorom obsah alkoholu prevyšuje 0,5 % jeho objemu. Predaj alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb tak od 1. januára 2024 podlieha základnej sadzbe dane vo výške 20 %“.

konsolidačný balík daň na alkohol
foto: Canva

Lepšou správou pre podnikateľov v gastre je, že od roku 2024 bude v kalendári o jeden sviatok menej. Ide konkrétne o 1. september, vďaka ktorému mali deti o jeden deň dlhšie letné prázdniny. Od tohto roka už 1. september nebude dňom pracovného pokoja ani sviatkom v zmysle Zákonníka práce. Na tento deň sa teda nebudú okrem iného vzťahovať ani príplatky za prácu vo sviatok pre zamestnancov, čo je, na druhej strane, finančná škoda pre samotných zamestnancov (nielen) v gastro priemysle.

Ako sa konsolidačný balík dotkne reštaurácií?

Podnikateľov v gastre a hotelierstve sa konsolidačný balík dotkne prakticky vo všetkých bodoch. Okrem iného aj preto, že ak niečo konsolidujeme, evokuje to v nás pocit, že disponujeme menším množstvom peňazí, ktoré môžeme minúť. Napríklad na dobré jedlo či cestovanie.

Balík ďalej zaviedol novinku, ktorá nie je úplnou novinkou a v minulosti sa s ňou podnikatelia stretávali. Ide o takzvanú daňovú licenciu, ktorá určuje minimálnu sumu nutnú zaplatiť na daniach každý rok. Minimálna suma sa bude platiť aj v prípade, ak je firma v strate alebo jej daňová povinnosť túto výšku nedosiahla.

Od 1. januára sa ďalej zvýšili sadzby poistného pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatiteľov (sadzby pre zamestnancov ostávajú nezmenené).

konsolidačný balík gastro
foto: Canva

Súčasťou konsolidačného balíka je okrem iného aj zvýšenie hranice obratu pre mikrodaňovníka. Čo to znamená v jednoduchšej reči? Že môžete zarobiť viac, aby ste stále patrili k platcom nižšej dane z pridanej hodnoty. „Doteraz bola hranica príjmu naviazaná na sumu obratu pre povinnú registráciu na platiteľa DPH (49 790 eur). Od 1. januára 2024 sa hranica zvyšuje na 60 000 eur,“ píše ďalej portál AHRS.

Ďalšie zmeny, ktoré podnikatelia pocítia:

  • zvýšená sadzba spotrebnej dane z liehu
  • zvýšená sadzba spotrebnej dane z tabaku, cigariet aj bezdymových tabakových výrobkov
  • znížený odvod do 2. piliera od roku 2024 na 4 % z vymeriavacieho základu na úkor vyššieho príspevku do Sociálnej poisťovne
  • ruší sa ustanovenie týkajúce sa oslobodenia od dane z predaja obchodného podielu na spoločnosti, ak spoločnosť predáva fyzická osoba

Zdroj: Ahrs.sk

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
reklama