Tina Nekudová hľadá u ľudí talenty: Neexistujú konkrétne vlastnosti, ktoré má dobrý kuchár

609
S Tinou Tina Nekudová rozhovor
foto: Lucia Tothova / Canva

Tina Nekudová verí, že ak človek objaví svoje talenty, je schopný naplno využiť svoj potenciál a vďaka tomu žiť úspešný a spokojný život. Od roku 2019 pracuje na projekte S Tinou, ľuďom pomáha pomocou certifikovaných metód objaviť ich talenty a silné stránky.

„Som vizionárka, pracujem na maximum, dokážem trpezlivo pracovať s ľuďmi a robím všetko pre to, aby moji klienti boli tou najlepšou verziou samých seba,“ odpovedala Tina Nekudová z projektu S Tinou v krátkosti, keď sme ju poprosili, aby sa predstavila.

Má za sebou úspešnú kariéru v dvoch amerických korporátoch a pred piatimi rokmi, keď sa im narodila dcéra, sa rozhodla začať podnikať. Skromná, príjemná žena v sebe skrýva nekonečne veľa ľudskosti. Úprimne nám porozprávala o tom, ako sa také talenty v ľuďoch hľadajú a prezradila nám čo-to aj o podnikaní v gastronómii či jej vzťahu k jedlu a reštauráciám.

Tina Nekudová rozhovor talenty (1)
foto: archív Tina Nekudová

Tina, vo svojej práci sa snažíte identifikovať talenty u ľudí a naučiť ich s nimi pracovať. Ako ste sa k tejto práci dostali?

Pracovala som v jednej z najúspešnejších spoločností na svete a moja šéfka vo mne videla potenciál pre prácu s ľuďmi. Vo veku 25 rokov som absolvovala mentorské školenie so špičkovými mentormi a školiteľmi z Ameriky, Austrálie a Európy a začala som pracovať s ľuďmi v organizácii. Trvalo jeden rok.

To sa potom rozšírilo aj mimo môjho denného zamestnania. Keď som sa na materskej dovolenke rozhodovala, či sa vrátiť, rozhodla som sa založiť si svoje podnikanie. Vždy som cítila, že zamestnanie je iba zastávkou, ktorú som potrebovala, aby som získala skúsenosti, kontakty a potom vybudovala niečo vlastné.

Povedzme, že chcem zistiť, aké sú moje talenty a ktoré stránky sa mi oplatí rozvíjať. Čo mám robiť, ak potrebujem pomoc?

Môžete prísť ku mne (úsmev). Používam vlastnú metodiku inšpirovanú Gallup®, podľa ktorej som certifikovaná. Nazýva sa „Teória Troch Pé“. Najprv si musíme pomenovať svoje talenty, na to používam nástroj Personálna SWOT analýza, koučovacie otázky a dotazník CliftonStrenghts34®.

Potom sa prostredníctvom mentoringu a koučovania dostávame k prijatiu toho, kto som v plnej miere. Až potom konkrétne pracujeme na výzvach a cieľoch, ktoré má daná osoba. S talentom sa rodíme, je to opakujúci sa spôsob správania, myslenia a cítenia. Často si svoje talenty neuvedomujeme alebo ich berieme ako samozrejmosť. Mojou úlohou je tieto talenty presne identifikovať a naučiť ľudí, ako s nimi pracovať, aby sme naplno využili ich potenciál.

Tina Nekudová rozhovor talenty (4)
foto: archív Tina Nekudová / Canva

Ako bude vyzerať výsledok, ktorý od vás dostanem?

Celý proces sa skladá z dvoch hlavných častí. Najskôr človek prejde testovaním, na ktoré používam nástroj CliftonStrenghts34®, môj pracovný neoficiálny názov talentový test. Výsledok príde vo forme .pdf a už aj z tohto výsledku sa dozviete niekoľko zaujímavých vecí o svojich talentoch.

Ale výsledok bez výkladu je ako Mercedes bez paliva… nikam sa nedostanete, nikam sa nepohnete. Kľúčom k úspechu je obrátiť sa na odborníka, ktorý vám vysvetlí, ako s týmto výsledkom pracovať, uvedie teóriu do praxe a naučí vás, ako to prakticky uchopiť, aké talenty v sebe prirodzene máte.

Ako by ste metodiku CliftonStrengths® priblížili niekomu, kto o nej ešte nikdy nepočul?

CliftonStrenghts34® je (zjednodušene povedané) test talentov, dotazník vytvorený spoločnosťou Gallup®, za ktorým stojí viac ako 80 rokov výskumu. Ide o vedeckú disciplínu postavenú na dátach, analytike, sociológii a psychológii. Definuje 34 talentov, ktoré máme všetci, ale v rôznej intenzite.

Práve táto intenzita nám ukazuje, ako sú pre nás rôzne spôsoby správania sa prirodzené. S talentmi, ktoré máme najintenzívnejšie, by sme mali cielene pracovať, pretože majú potenciál stať sa našimi super schopnosťami, našimi silnými stránkami. Nepredstavujme si tento dotazník ako niektoré dotazníky na internete, kde je 10 otázok a vy presne viete ako odpovedať, keď chcete dosiahnuť určitý výsledok. Je to intenzívne, hutné a štandardná odpoveď mojich klientov je „to nie je možné, jeden test a takto to sedí“. Áno, je to možné (úsmev).

Tina Nekudová rozhovor talenty (5)
foto: Lucia Tothova

Máte za sebou aj pracovné skúsenosti v spoločnostiach DeloitteMicrosoft. Ovplyvnila práca v korporáte vaše vnímanie talentov u ľudí?

Určite áno. Videla som dvoch ľudí, ktorí pristupovali k rovnakým úlohám odlišne a obaja mohli dosiahnuť dobré výsledky. Zažila som, že existujú rôzne štýly riadenia a že neexistujú prísne pravidlá, ktoré by platili pre všetkých.

Vždy ma lákalo zistiť, prečo sa ľudia správajú tak rozdielne, prečo reagujú na rovnaké podnety odlišne. Obe spoločnosti boli skvelé v tom, že zamestnávali veľmi zaujímavých ľudí, od ktorých sa dalo učiť. V Microsofte boli silné osobnosti, vnímala som, ako pracujú, ako rozmýšľajú, ako hodnotia. Korporácie sú plné inakosti a inakosť vo mne prebúdza zvedavosť, chcem ju skúmať. 

Klientom poskytujete nielen individuálny, ale aj skupinový výklad talentov. Musia k vám v jednej skupine prísť ľudia, ktorí majú podobné záľuby či dokonca povahové črty?

Vôbec nie. Krása skupinového výkladu spočíva v tom, že sú tam ľudia, ktorí by sa za iných okolností možno nestretli. Na skupinovke sú traja ľudia, takže je to stále dosť intímne a uzavreté. Ľudia si prejdú kompletným výkladom svojich top talentov, pochopia ich a naučia sa s nimi pracovať. Navyše je tu silný kolektív, motivujúca energia, zábava a emócie. Je tu silná vzájomná inšpirácia a človek sa dozvie niečo navyše o iných talentoch, nielen o tých svojich.

Individuálne konzultácie prispôsobujem konkrétnemu človeku. Sú hĺbkové, otvárame uzavreté komnaty. Je to najintenzívnejšia forma talentového sebarozvoja. Máme jasne stanovené ciele a robíme všetko pre to, aby sme ich splnili.

Tina Nekudová rozhovor talenty (3)
foto: archív Tina Nekudová

Okrem toho je vo vašom portfóliu aj výklad firemný. Keďže sme prioritne magazín o jedle a gastronómii, viete si predstaviť robiť ho napríklad pre skupinu zamestnancov z reštaurácie?

Pracujem s firmami v rôznych odvetviach. Keď pracujeme s talentami v tíme, zlepšujeme nielen výkonnosť samotného tímu, ale aj spokojnosť jednotlivých členov. Predstavte si, že rozumiete sami sebe, ale zároveň vidíte čierne na bielom, ako váš kolega funguje vo svojej hlave. Prečo komunikuje tak, ako komunikuje, prečo sa správa tak, ako sa správa. Čo ho trápi, čo ho motivuje, čo potrebuje.

Veľmi ma baví práca s tímami, najmä keď vidím a cítim výsledky. Riešime konflikty, nastavujeme fungovanie tak, aby si každý našiel svoju cestu, aby sa dobre rozdelili role. Každý človek, ktorý pracuje v tíme, si zaslúži, aby mal priestor naplno rozvinúť svoj potenciál. Úloha manažéra je tento priestor vytvoriť, a aj vďaka práci s talentmi je to jednoduchšie a efektívnejšie.

Hľadanie talentov môže byť aj súčasťou teambuildingových aktivít, je tak?

V rámci teambuildingových aktivít toto robím minimálne, a to najmä preto, že na workshopy s tímami potrebujem zvyčajne celý deň. Raz za čas robím aj kratšie workshopy, ktoré staviam na rôznych skupinových aktivitách. Tie nám pomáhajú uvedomiť si svoje talenty a naštartovať sa v ich ďalšom spoznávaní. Treba povedať, že práca s talentami vie byť zábavná, ale primárne je to stála práca… na sebaobjavovaní, sebarozvoji, a to vie byť náročne a treba to brať vážne. 

Tina Nekudová rozhovor talenty (6)
foto: archív Tina Nekudová / Canva

Vráťme sa späť ku gastronómii. Aké osobné a charakterové vlastnosti sú podľa vás kľúčové pre úspech v tejto oblasti?

Neexistujú konkrétne vlastnosti, ktoré by človek mal mať, aby mohol pracovať v určitých oblastiach – napríklad práve v gastronómii. Môže existovať kuchár, ktorý je spoločenský, zabáva sa, robí srandu, ľudia sa s ním cítia dobre, vytvára energiu, je spontánny, kreatívny. 

Môže existovať kuchár, ktorý veľmi nekomunikuje, ale viete sa naňho spoľahnúť. Dodržuje, čo sľúbi, drží disciplínu, ľudia vedia, čo od neho môžu očakávať a dobre všetko premyslí. A môže existovať kuchár, ktorý je kombináciou všetkého, čo som teraz povedala. A všetci traja môžu byť absolútne super vo svojej roli, pretože sa poznajú, vedia, čo potrebujú, vedia, akí sú. Hlavne vedia komunikovať svoje potreby, majú zvládnuté svoje tiene. Kľúčové je teda poznať sám/samu seba.

Povedzme, že za vami príde človek, ktorý si chce otvoriť kaviareň, reštauráciu či výrobňu koláčikov. Aké kroky by mal/a urobiť pre spoznanie svojich talentov a úspech v podnikaní?

Všade hovorím, že každý, kto chce začať podnikať a mať niečo vlastné by mal najskôr prejsť hlbším sebapoznaním (za mňa ideálne tým talentovým). Podnikanie je náročná disciplína. Keď neviem dobre pomenovať, kto som, zomelie ma to.

kuchári v reštauračnej kuchyni
foto: Canva

Odporučila by som osloviť odborníka, mentora, biznis konzultanta alebo kouča, aby si človek zodpovedal na základné otázky o sebe. Ako chce postaviť človek dobré podnikanie, keď nebude schopný odpovedať na to, v čom je jeho najväčšia hodnota? Kde ležia jeho najsilnejšie stránky? Na akých svojich schopnostiach vie postaviť prosperujúci biznis? Čo ho motivuje každý deň vstať? Nájsť to svoje, nie to, čo očakávajú druhí – to je skutočne dôležité.

Sú podľa vás soft skills ako je komunikácia a tímová spolupráca dôležité aj v gastre?

V každom kolektíve, v každej oblasti. Všade sme my, ľudia. Je nutnosť zaoberať sa soft skills.

Plánujete v budúcnosti rozšíriť svoje portfólio ponúkaných služieb?

Aktuálne rozširujeme primárne v oblasti nášho online vzdelávania. Vytvárame nové e-kurzy (jeden vyšiel akurát teraz ku dňu matiek, zameraný práve na ženy, mamy a rozvoj ich talentov „Využi svoje talenty na maximum ako žena i mama“), v ktorých je všetko moje know-how.

Veľa z nás je zvyknutých na štúdium v online priestore, vyhovuje nám, že si to môžeme kedykoľvek zapnúť, preto aj my máme naše výklady vo forme e-štúdia, navyše je to aj finančne výhodnejšie. Sú na to dobré spätne väzby, tak postupne budeme pridávať ďalšie.

Pad Thai
foto: Canva

Aký je váš osobný vzťah k jedlu, reštauráciám a celkovo ku kvalitnej gastronómii?

Milujem chodiť do reštaurácií, primárne pre to, že takmer vôbec nevarím, ale za to viem oceniť prácu druhého (smiech). Priznám sa, že som celkom vďačný jedák. Mám celiakiu aj rôzne ďalšie obmedzenia, tak som rada, keď sa niekde normálne najem a mám si z čoho vybrať. Mám rada, keď sa cítim v priestore príjemne, keď cítim ochotu vyhovieť mojim podmienkam a jedlo mi pekne naservírujú. Nepotrpím si na nič hogo-fogo (smiech).

Našich respondentov sa vždy na záver pýtame na konkrétne podniky, do ktorých sa radi vracajú. Skúsite nám odporučiť nejaké slovenské (prípadne české) reštaurácie, na ktoré nedáte dopustiť?

Milujem ázijskú (najmä thajskú) kuchyňu, tu zjem hádam všade. Pad Thai je moje top jedlo. A obľúbené podniky v Bratislave sú Jasmin, Wagamama, Rams či Sushi House na Štefánikovej. V Čechách už dlho nežijem, ale v Prahe sa vždy rada vraciam do Modrého zubu.

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
reklama