Aj v dnešnej dobe sa prekvapivo nájdu manažéri hotelov, reštaurácií, jedální, cukrární, bufetov, pizzerií a cateringových servisov, ktorí mylne považujú odpad z opracovávaných potravín či nedojedené zvyšky jedál za surovinu na skrmovanie. Podceňovanie zákonných povinnosti producenta odpadu je v dnešnej dobe chôdza po tenkom ľade. Najmä evidencia odpadu je záležitosť, ktorou sa treba zaoberať.

Hlavným kameňom úrazu je  vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Je to zákonná povinnosť, kde držiteľ, pôvodca odpadu, sprostredkovateľ a obchodník vedú evidenciu odpadu a podávajú ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka.

Údaje musia obsahovať presne zaradený názov odpadu, jeho kategóriu, kód nakladania, kód činnosti a celkové množstvá odobratého odpadu ako aj identifikačné údaje odberateľa odpadu a kódy nakladania danej spoločnosti.

Čo obnáša evidencia odpadu? V skratke povedané, ide o kompletnú vysledovateľnosť vzniknutého odpadu až ku konečnému príjemcovi.

 1. Ohlasovacia povinnosť sa vedie za každú prevádzkareň samostatne.
 2. Ohlásenie o vzniku odpadu sa vyplňuje na základe evidenčných listov s totožnými údajmi.
 3. Ohlásenie o vzniku odpadu sa uchováva v elektronickej, alebo písomnej podobe päť rokov.
 4. Evidencia odpadu sa vedie za každý odpad samostatne na vzore tlačiva evidenčného listu.
 5. Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti ukladá príslušný orgán  odpadového hospodárstva pokutu:
  – od 500 EUR, ak sa neplní evidenčná a ohlasovacia povinnosť.
  – od 2000 EUR, ak sa odpad odovzdáva osobe, ktorá na to nemá príslušné oprávnenia.
  – od 4000 EUR, ak sa vykonáva činnosť v rozpore so zákonom.

Vzor vypĺňania evidenčných listov a ohlasovacej povinnosti:

VZOR – Tlačový formulár evidenčný list odpadu
VZOR – Tlačový formulár ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Aj tento rok vám spoločnosť ESPIK Group s.r.o., líder na trhu vo vývoze a likvidácií kuchynského odpadu, ponúka bezplatné poradenstvo ohľadom evidenčnej a ohlasovacej povinnosti vyplývajúcej zo zákona.

Espik - vývoz, evidencia a likvidácia odpadu - Menučka - Magazín

Dohodnite si bezplatné stretnutie, na ktorom vám školený obchodný zástupca bezplatne vysvetlí spôsob správneho vyplnenia ohlasovacej a evidenčnej povinnosti,  problematiky vývozu odpadu, prípadne vám skontroluje správnosť vedenia evidencie  kuchynského odpadu. Nenechávajte si toto bezplatné poradenstvo na poslednú chvíľu.  Záujem o tieto služby v minulom roku bol tak veľký, že sa nedokázal pokryť  dopyt po tejto bezplatnej službe.

Zľava 20% na vývoz kuchynského odpadu a vedenie evidencie odpadu

Pre tých, ktorí stále nemajú zabezpečený vývoz kuchynského odpadu, alebo nie sú s terajším vývozom spokojní sme sprostredkovali 20% zľavu na vývoz kuchynského odpadu a vedenie evidencie odpadu cez centrálny register www.evidenciaodpadov.sk  na jeden rok bezplatne.

 Pre uplatnenie zľavy je potrebné sa preukázať identifikačným heslom: menučka.sk

Dohodnite si stretnutie ešte dnes na infolinke 0950 401 401www.espik.sk

Evidencia odpadu - Espik Group, s.r.o. - odvoz, likvidácia a evidencia odpadu - Menučka Magazín

Zdroj a fotografie: Espik Group, s.r.o.

Pozývame vás na tieto akcie, kde budeme aj my. Radi sa s vami stretneme :)

Vložiť komentár