zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Od marca tohto roka gastro sektor stráca na sile. Môže za to aktuálna korona kríza, kvôli ktorej sa postupne prijímajú prísne opatrenia.

Najskôr mohli reštaurácie fungovať iba ako výdajne alebo donášky, následne sa mohli otvoriť terasy. V lete sa situácia stabilizovala, no príchodom jesene sa opäť začali zavádzať obmedzenia. Zrušenie terás od piatka 11. 12. 2020, ktoré boli momentálne takmer jedinou možnosťou pre mnohé gastro prevádzky, situáciu veľmi zhoršilo.

Včera, teda 15. 12. 2020, bola spustená dlhoočakávaná výzva na predkladanie žiadostí o štátnu pomoc. Na Ministersstvo dopravy môžu žiadosti posielať všetky prevádzky z cestovného ruchu a gastro prevádzky.

Celá výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, ktoré spôsobila pandémia ochorenia COVID-19. Pomoc je teda nastavená tak, aby reštauráciám a ostatným prevádzkam pomohla pokryť fixné náklady.

Vyplnenie dotazníka má byť jednoduché a intuitívne, pričom Ministerstvo ponúka aj priamy video návod na to, ako žiadosť vyplniť. Určite teda stojí za to, aby si každá prevádzka, ktorá má na to nárok, dotazník vyplnila a získala aspoň nejakú finančnú pomoc na prežitie tohto náročného obdobia.

Pre koho je výzva určená?

1. Pre prevádzky a firmy, ktoré spadajú do segmentu cestovného ruchu

2. Pre reštaurácie a všetky ostatné gastro prevádzky

Kto môže o pomoc požiadať?

Všetky prevádzky (cestovný ruch + gastro), ktoré spĺňajú viaceré podmienky. Medzi ne patrí napríklad:

  • k 31. 12. 2019 nemá evidované žiadne nedoplatky na poistnom a sociálnom poistení
  • nie je v likvidácii
  • vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
  • nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky EÚ alebo od iného orgánu verejnej správy

Výška pomoci

Na výzvu je z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly všeobecná pokladničná správa plánovaná suma vo výške 100 000 000 EUR, a to v rámci časti vyčlenenej na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19.

Jednotlivé podniky môžu získať do 10 % z rozdielu medzi tržbami, resprektíve obratom za jednotlivé mesiace v roku 2020 v porovnaní s tržbami, respektíve obratok referenčného mesiaca v roku 2019. Prevádzka musí zároveň spĺňať podmienku poklesu čistého obrati o viac ako 40 %.

Kde podať žiadosť?

Všetky potrebné informácie získate na webe Ministersta dopravy, pričom tam nájdete aj preklik na samotnú žiadosť (tá je na portáli slovensko.sk). K podaniu žiadosti je nevyhnutné mať občiansky preukaz s čipom, elektronický podpis a elektronickú schránku.

Spracovanie žiadostí

V prvej etape predkladania bude žiadateľovi sprístupnená možnosť požiadať o finančný príspevok za oprávnené obdobie 1. 4. 2020 až 31. 10. 2020 vrátane. Poskytovateľ pomoci je povinný spracovať žiadosť do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosti o finančný príspevok je možné predkladať od 15. 12. 2020 do 31. 12. 2021.

K tejto aktuálnej udalosti si môžete pozrieť aj tlačovú besedu:

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

sledujte nás na:

FacebooklinkedininstagramFacebooklinkedininstagram