zdražovanie chleba:
Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa informácií Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov.

Podľa predsedkyne zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu.

V súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku. „Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.

zdražovanie chleba:

Novela Zákonníka práce podľa Slovenského zväzu pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, ku ktorému dochádza už druhý krát v tomto roku. „ Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nediel a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“  uviedla Tatiana Lopuchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

V minulom roku sa sektor produkcie pekárskych výrobkov dostal do obrovskej krízy. Hospodársky výsledok celého sektora spadol z viac ako 7 miliónov EUR na 2,9 milióna EUR. „Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísiel. Rast cien surovín a mzdových nákladov je rýchlejší a výraznejší ako v minulých obdobiach a pekári na to musia reagovať,“ uviedla Tatiana Lopúchová, pričom spresnila, že najvýraznejšie, až o 20-30 %, doposiaľ vzrástla cena múky, ktorá je pre pekárov jednou z najdôležitejších surovín. Rástla aj cena maku o 102 %, zemiakovej múky o 34 %, soli o 64 %, škvariek o 101 %, energií o 20 %, ale cena aj pohonných látok. Najväčšiu položku však tvorili rýchlo rastúce platy.

Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo  sviatok a  prácu počas noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. „Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 EUR, v roku 2018 bola 731 EUR, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %.

V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov na výrobu. Zároveň sa diskutuje aj o skrátení povinných nadčasov, ktoré má zamestnávateľ právo počas roka nariadiť zamestnancom. Spomínané skrátenie povinných nadčasov zo 150 na 100 hodín ročne a za vyššie príplatky opäť pekárom rapídne zvýšia náklady, nakoľko firmy budú musieť prijímať nových zamestnancov, ktorých však podľa Tatiany Lopúchovej nebudú mať z čoho zaplatiť.

„Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor,“ dodala Tatiana Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Tento negatívny dopad, ktorý paradoxne zaťažuje najslabší článok slovenského priemyslu, sa pekári snažia vyriešiť aj návrhom na legislatívne zmeny. „Slovenský zväz pekárov pripravil návrh zmeny Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej obsahom je zmiernenie negatívnych dopadov, tzv. sociálneho balíčka, vo forme oslobodenia príplatkov od daní a odvodov v limitovanej výške. Tento návrh už bol predložený Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR bude čo najskôr zaoberať“, uzavrela Tatiana Lopúchová.

Zdroj: TS Agentúra NEXTINA/Marta Kováčová

Zdroj foto: pexels.com

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
referencie