Počas prvého roka celoeurópskeho projektu SchoolFood4Change (SF4C) sa úspešne podarilo položiť základy pre zmenu školského stravovania na novú paradigmu.

Projekt SF4C zmapoval systémy školského stravovania vo všetkých 12 zúčastnených krajinách EÚ, vypracoval rámec k celoškolskému prístupu k stravovaniu, ktorý spája všetkých aktérov v oblasti školského stravovania za jedným stolom a poskytol dobre podloženú definíciu “udržateľného systému školského stravovania”. Pokrok projektu prilákal mestá a školy v EÚ aj mimo nej, ktoré majú záujem o replikáciu prístupu SF4C a pokračovanie úspešného príbehu zdravšieho a udržateľnejšieho školského stravovania.

Projekt SF4C zmapoval systémy školského stravovania v 16 mestách a regiónoch vo všetkých 12 zúčastnených krajinách EÚ. V rámci mapovania sa skúmal prístup k verejnému obstarávaniu a poskytovaniu školského stravovania, pričom sa zverejnil vnútroštátny právny rámec a inovačné prístupy, organizačné a obchodné štruktúry, ako aj prevádzkové výsledky týkajúce sa poskytovania školského stravovania. Výsledky sa vo všetkých ukazovateľoch nesmierne líšia.

Niektoré príklady: Väčšina škôl v skúmaných mestách a regiónoch poskytuje obed denne. Šesť z nich poskytuje aj raňajky, sedem poskytuje počas dňa nejaké občerstvenie. Ceny za prípravu jedál v školách sa pohybujú od 1 do 8 eur za jedno jedlo. Vo väčšine prípadov je školské stravovanie dotované buď úplne, alebo aspoň pre najzraniteľnejšie skupiny.

Rozdielne prístupy ukazujú, že nemáme spoločné európske normy ani osvedčené postupy, pokiaľ ide o finančné, organizačné alebo právne štruktúry pre zdravé a udržateľné školské stravovanie pre všetky deti v celej Európe. Mapovanie školských stravovacích systémov je základom pre návrhy osvedčených postupov na zlepšenie udržateľnosti stravovacích systémov a slúži ako východisko pre mapovanie pokroku v ďalšom priebehu projektu.

Skupinová fotografia / Zdroj: SchoolFood4Change

Projektové konzorcium vypracovalo rámec celoškolského prístupu k stravovaniu (Whole School Food Approach). Ide o koncepciu, ktorá sprevádza procesy zmien v školách a umožňuje ponúkať žiakom zdravšie a udržateľné potraviny v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Usmerňujúci dokument slúži ako základná referencia a praktická metóda pre školy, mestá a regióny. Celoškolský prístup k potravinám zapája do rozvoja aktivít zameraných na zdravé a udržateľné stravovanie celú školskú komunitu – vrátane žiakov, učiteľov, vychovávateľov a širšej komunity. Odborníci z projektu SF4C vypracovali súbor kritérií, ktoré pomáhajú školám dosiahnuť cieľ stať sa školou, v ktorej sa jedlo vníma komplexne, t. j. nielen ako spotrebný tovar, ale aj ako obsah výučby a páka na podporu udržateľnosti.

Cieľom projektu SF4C je dosiahnuť dlhodobý vplyv začlenením potravín do všetkých aspektov života školy, ako je riadenie, politika, vzdelávanie, oblasť stravovania a ďalšie. Na projekte sa ešte pracuje, ale od roku 2023 začne túto metódu a jej aktivity pilotovať 80 škôl v celej Európe.

Viac informácií o prístupe k celodennému stravovaniu v školách nájdete na webovej stránke SF4C a prístup k publikácii v slovenčine nájdete tu.

Projekt SF4C vôbec po prvýkrát definovala pojmy “udržateľný systém školského stravovania” a “zdravé a udržateľné školské stravovanie”. Tieto definície so zameraním na školy, deti a dospievajúcich chýbali vo vedeckej a politickej diskusii a teraz sa na nich zhodli všetci partneri projektu. Obe definície uľahčia diskusiu a opatrenia na zlepšenie školského stravovania, a tým prispejú aj k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Zhrnutie projektu SF4C ukazuje novovytvorený videoklip.

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
referencie