Radoslav Nackin po akcii Gastronomy Slovakia 2016

1721

Krátke zhodnotenie sympózia pre gastro profesionálov Gastronomy Slovakia 2016 v rozhovore s jeho organizátorom Radoslavom Nackinom, krátko po skončení akcie a tiež zhrnutie ďalších jeho aktivít na poli slovenskej gastronómie.