Pomocné schémy pre gastro sú deravé. Novovzniknuté prevádzky nimi „prepadajú“.

1840
Zdroj: Pexels.com

Otvorenia prevádzok sa gastro sektor nakoniec dočkal 3. januára 2022. A hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že je opäť všetko v poriadku, realita je celkom iná. Okrem neadekvátne nastavených pomocných schém, ktorých sa sektor nedočkal ani po decembrových protestoch, čelia existenčným problémom aj novovzniknuté prevádzky, ktoré cez pomocné schémy jednoducho „prepadajú“. V prípade čerpania pomocí na nájomné totiž nespĺňajú podmienku 13 mesačnej účinnosti nájomnej zmluvy. Tá je podľa predstaviteľov gastra úplne nelogická, nakoľko sa od predošlých vĺn výrazne líši. 

 
Niektoré gastro prevádzky boli počas minulého roka zatvorené viac ako 240 dní. Nemali tak možnosť normálne podnikať, a teda ani zarobiť na výdavky a platy pre svojich zamestnancov. Pomoci od štátu sa napriek tomu až do dnešného dňa viaceré z nich nedočkali. Ide pritom najmä o novovzniknuté prevádzky, ktoré do štátnych pomocných schém jednoducho nespadajúa tak sa zdá, že štát sa ich špecifickú situáciu individuálne posúdiť ani len nechystá.
 
Jednou z takýchto prevádzok je aj moderný gastro koncept Bite&Byte, ktorého nárok na dotáciu Ministerstvo hospodárstva zamietlo aj napriek tomu, že nájomné za priestor, kde svoju prevádzku prevádzkuje, od 01.09.2020 riadne platí. „Nespochybňujeme, že v čase schvaľovania podmienok pre prideľovanie dotácií bolo ťažké predpokladať všetky špecifické situácie, ktoré môžu na strane nájomcov a prenajímateľov nastať, a že nutnosťou bolo určiť aspoň všeobecný základ platných pravidiel. Aktuálne podmienky na čerpanie dotácií na nájomné uverejnené Ministerstvom hospodárstva však považujeme za maximálne diskriminačné,“ hovorí Samuel Pokorný, konateľ spoločnosti Bite&Byte.
 
Za účelom zmiernenia nepriaznivých dopadov sa prevádzky síce môžu uchádzať o pridelenie dotácie na čiastočnú úhradu nájomného, no podmienky, aké v tomto smere vláda nastavila pre obdobie 3. vlny pandémie, sú opäť nelogické„V prípade 1. vlny pandémie bola podmienkou pre udelenie dotácie účinnosť nájomnej zmluvy najmenej 1 mesiac a 16 dní pred začiatkom tzv. obdobia sťaženého užívania. Počas 2. vlny bolo toto obdobie predĺžené na 2 mesiace a 24 dní, no počas 3. vlny bolo nastavené na dĺžku viac ako 13 mesiacov, čo považujeme za úplne nelogickéNikto predsa nemôže vedieť, aké prekážky prinesie nasledujúce obdobie 13 mesiacov vopred,“ hovorí Viliam Pavlovský, prezident Aliancie slovenskej gastronómie.

Dotknuté prevádzky preto považujú argumenty, ktorými sa vláda snaží o odfiltrovanie neoprávnených nárokov na vyplatenie dotácie, za absolútne bezpredmetné„Náš koncept sme pripravovali dávno pred vypuknutím pandémie. Už v prípravnej fáze sme zrealizovali značné investície a zamestnali tím ľudí ešte pred podpisom nájomnej zmluvy. Tú sme s cieľom otvoriť čo najskôr podpísali k 1.9.2020. Nemohli sme predpokladať, že nás čaká niekoľko etáp pandémie, navyše bez akejkoľvek pomoci. Vláda sa jednoducho rozhodla hodiť cez palubu všetky nové subjekty, ktoré vznikli tesne pred alebo počas pandémie, a to i napriek tomu, že vývoj situácie medzi 2. a 3. vlnou nepredpokladal ďalší lockdown. Považujeme to za paradox, pretože úlohou Ministerstva hospodárstva je predsa podporovať hospodársky rast a nie zavádzať opatrenia, ktoré de facto likvidujú nové subjekty hneď v začiatkoch podnikania,“ dopĺňa Samuel Pokorný.

Všetky špecifické situácie, kvôli ktorým prevádzky „prepadajú“ podmienkami pre vyplatenie pomocí, mal riešiť univerzálny odškodňovací zákon. Jeho prerokovanie však vláda už trikrát odmietla a minister financií Igor Matovič, ktorý si túto tému vzal pod svoj rezort ešte začiatkom minulého roka, jeho nové znenie doteraz nepredložil„Úlohou univerzálneho odškodňovacieho zákona by pritom nemalo byť len odškodnenie dotknutých prevádzok, ale aj zamestnancov gastro sektora, ktorí boli nútení sa dlhodobo vzdávať minimálne 20 % svojej mzdy,“ pripomína Viliam Pavlovský. Dlhodobé okrádanie zamestnancov v gastro sektore pritom v politickej relácii priznal aj samotný premiér Eduard Heger, preto je podľa Pavlovského oprávnené trvať na jeho predložení.
 
Okrem predloženia univerzálneho odškodňovacieho zákona sektor naďalej trvá aj na navýšení podpory pre cestovný ruch z Ministerstva dopravy z aktuálnych 10 % na 20 % z poklesu tržieb a na schválení a zavedení 10 % sadzby DPH pre gastro služby maximálne od 1. apríla 2022Zavedenie 10 % sadzby DPH od 1.4.2022 je stále nevyhnutnou témou. Táto systémová zmena bude pre gastro prevádzky významným stimulačným faktorom, ktorý im aspoň sčasti umožní zasanovať straty z uplynulých dvoch rokov, pokryť aktuálne zdražovanie surovín a zároveň tak opätovne naštartovať svoje podnikanie,“ dodáva na záver Pavlovský.

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
reklama