Ostanú niektorí zamestnanci mesiac bez stravného?

1093

Len nedávno vstúpil do platnosti zákon, podľa ktorého si zamestnanci môžu vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnávateľ zamestnancom prispieva na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, z hľadiska daní a odvodov podľa predkladateľov neexistuje rozdiel medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Stravné bez zdanenia pre všetky zvolené formy ​

Ak však zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, nastávajú rozdiely podľa toho, či si jeho zamestnanci vybrali doterajšiu formu stravného – prostredníctvom gastrolístkov alebo si zvolili finančný príspevok. V prípade finančného príspevku je totiž suma nad rámec zákona neuznaným nákladom a u zamestnanca sa zdaňuje daňou z príjmu zo závislej činnosti. Tento zamestnanec tak dostane vo výsledku menej peňazí ako kolega, ktorý si zvolil stravné formou stravovacích poukážok. 

Koaliční poslanci preto prišli s návrhom zmeny Zákonníka práce, ktorá by umožnila zamestnávateľom prispievať na stravovanie zamestnancov až do výšky 100 percent sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín bez toho, aby bol tento príspevok považovaný za daňovo neuznaný výdavok pre zamestnávateľa a aby bol zároveň zdanený daňou z príjmu zo závislej činnosti na strane zamestnancov. Touto úpravou sa „zrovnoprávnia“ zamestnanci, ktorí si zvolili finančný príspevok s tými, ktorí ostali pri pôvodnej forme poskytovania stravného. Zmena by mala byť účinná od 1. januára 2022.

Ostanú niektorí zamestnanci mesiac bez stravného?

Navrhovatelia zákona však zároveň – v snahe znížiť administratívnu záťaž zamestnávateľov pri zohľadňovaní skutočne odpracovaných dní – chcú umožniť zamestnávateľom poskytovať stravovacie poukážky a finančný príspevok obdobne ako pri mzde dodatočne, najneskôr však posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Táto úprava môže byť značne nevýhodná pre zamestnancov, ktorí doposiaľ dostávali stravné od prvého dňa v mesiaci, prípadne ak išlo o výplatu finančného príspevku, v termíne výplaty mzdy v aktuálnom mesiaci. V návrhu novelizácie Zákonníka práce sa síce uvádza, že zamestnávateľom bude i naďalej zachovaná možnosť poskytovať stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie preddavkovo, ak to bude dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve, ale je množstvo spoločností a malých firiem, kde takáto možnosť jednoducho nebude. Takáto úprava môže zapríčiniť stav, že zamestnanci ostanú aj viac ako celý mesiac bez stravného.


ODPORÚČAME VÁM:

Ste zákazník reštaurácií?
Pozrite si denné menu v okolí. Ste majiteľ alebo manažér reštaurácie?
Pridajte sa na portál Menučka
a uverejňujte tu Vaše menu.
Priama registrácia tu.

Ilustračný obr.: menucka.sk

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Sledujte nás na Facebooku