Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska má nového generálneho manažéra

433

Od 1. februára došlo v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska k pomerne veľkej zmene. Novým generálnym manažérom je Martin Novotný. Štatutárom asociácie sa zároveň po novom a v zmysle stanov organizácie stáva viceprezident AHRS Patrik Bočkay. O všetkom informovala samotná asociácia.

Martin Novotný na poste generálneho manažéra AHRS od 1. februára vystriedal Mareka Harbuľáka. Ten požiadal o uvoľnenie z funkcie počas výkonu funkcie štátneho tajomníka na novovznikajúcom Ministerstve pre cestovný ruch a šport SR.

Všetci členovia prezídia AHRS vyjadrili Martinovi Novotnému svoju plnú podporu.

Čo je cieľom Martina Novotného v tejto funkcii?

Nový generálny manažér chce Asociáciu hotelov a reštaurácií Slovenska aj naďalej rozvíjať ako silnú profesijnú organizáciu, „ktorá je hybnou silou pre rozvoj domáceho HoReCa sektora, a tiež priniesť viac hrdosti všetkým profesionálom v tomto sektore pri budovaní hodnôt vo svojich podnikoch,“ konštatuje Novotný.

Zdroj: Facebook / AHRS

Tiež sa vyjadril, že chce klásť väčší dôraz na duálne vzdelávanie, pričom prioritou pre neho bude posilnenie spolupráce so strednými odbornými školami v sektore. Zároveň je jeho plánom podpora aktivít zameraných na zvyšovanie kvality služieb v hoteloch a reštauráciách na Slovensku či rozvoj inovácií a udržateľných riešení v gastre a hotelierstve, vrátane iniciatív na zníženie environmentálnych dopadov.

Bývalý generálny manažér AHRS Marek Harbuľák hovorí, že s Martinom Novotným zdieľajú rovnakú vášeň pre hotelierstvo a gastronómiu. „V novej pozícii mu preto prajem, aby sa mu darilo rozširovať tieto partnerstvá a s ich pomocou napĺňať všetky úlohy a ciele AHRS,“ zdôrazňuje Harbuľák. Ako sám povedal, niekoľkoročné pôsobenie v asociácii ho obohatilo nielen profesijne, ale predovšetkým o množstvo kontaktov s členmi, zamestnávateľmi v cestovnom ruchu a iných odvetviach.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska skratke

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou, ktorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.

Zdroj: AHRS

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
reklama