zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Anetta Vaculíková je nadšencom zdravej stravy a dôležitá je pre ňu najmä kvalita potravín. Užíva si cestovanie, pri ktorom sa z nej stáva nadšená gurmánka. I keď je rodená Bratislavčanka, ktorá miluje mestský život, so svojou rodinou často zavítajú na ich ekologickú farmu Agrokruh. Anettka je extrémne aktívna osoba, ktorá pracuje na rôznych projektoch a jej životným krédom je zanechať tu po sebe niečo zmysluplné.

Anettka, si veľmi aktívna mama, ktorá má rozbehnuté rôzne projekty. Ako to všetko stíhaš?

Aktuálne mám pocit, že nestíham :) Vo všeobecnosti sa síce snažím efektívne plánovať svoj čas, prioritizovať úlohy a projekty, vyhodnocovať, čo má zmysel a čo až tak nie. No potom prídu také dni, keď sa všetko to moje snaženie zrúti ako domček z kariet a ja sedím dlho do noci pri počítači, aby som postíhala doriešiť gros nedokončených položiek z „to-do“ listu, ktoré sa mi nakopili. Stane sa :)

Čomu sa momentálne venuješ primárne?

Po eventovo-organizačnej stránke mám voľnejšie, takže mám konečne viac času na to, čo ma baví najviac: na písanie, varenie a prednášanie. V súčasnosti pracujem na ďalších troch knižných tituloch pre deti aj dospelých týkajúcich sa racionálnej stravy a výživy, a zároveň pôsobím ako lektorka varenia, vediem rôzne neformálne vzdelávacie workshopy, prednášky a ukážkové varenia vo firmách a na školách, venujem sa tvorbe receptov na mieru pre rôznych klientov. A popritom sa snažím s ďalšími členmi tímu rozbehnúť projekt Skutočne zdravá škola.

Ako vznikol nápad so založením projektu Skutočne zdravá škola?

Jasne si pamätám na to, ako som prvýkrát čítala článok s Margit Slimákovou o Skutočne zdravej škole v Čechách a povedala som si, že to je presne to, čo potrebujeme aj my na Slovensku, a že ja chcem byť aktívne účastná pri realizácii obdobného projektu. Získali sme licenciu na spustenie programu u nás na Slovensku a od roku 2015 krôčik po krôčiku posúvame program vpred. Je to momentálne však dobrovoľnícka aktivita všetkých členov tímu, a preto sa snažíme Skutočne zdravú školu vsunúť medzi naše ďalšie aktivity tak veľmi a často, ako sa len dá. Žiaľ, už niekoľkokrát sme sa zhodli na tom, že by tento projekt potreboval viac času.

A na čom je vlastne tento projekt postavený?

Prostredníctvom nášho programu pomáhame dostať kvalitné, čerstvé a sezónne produkty od domácich výrobcov a pestovateľov do materských, základných a stredných škôl na Slovensku. A nie len to. Skutočne zdravá škola je komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre materské, základné a stredné školy, ktorý pomáha v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov vzťahy medzi jedlom, ktoré jeme, svetom, v ktorom žijeme a naším organizmom. Projekt je pre školy dobrovoľný a vo svojej základnej podstate aj bezplatný, škola dokáže plniť všetky kritériá programu aj bez našej pomoci, po úvodnej konzultácii s naším koordinátorom. Ak by však bol záujem, sme k dispozícii a vieme poskytnúť extra konzultácie či školenia pre vedúcu jedálne, pedagógov a žiakov.

Čo ešte potrebujete spraviť preto, aby sa projekt lepšie rozbehol?

Aktuálne potrebujeme dotiahnuť ešte niekoľko vecí na webe a v metodických materiáloch,  na ktorých pracujú naše odborné garantky. Zároveň mám niekedy naozaj problém v pokoji si sadnúť a poslať zadanie grafičke či doplniť texty / materiály na web, zháňať fundraisera alebo sledovať granty vhodné pre náš projekt, písať články, posty na sociálne siete alebo odpovede novinárom, pretože sa potrebujem venovať aj iným aktivitám a, samozrejme, dcérke. Potrebujeme nutne projekt urobiť udržateľným tak, aby sa mu niekoľko ľudí vedelo venovať naplno.

Chcete sa s projektom posunúť aj ďalej ako na školy. Kde všade by si chcela zlepšiť kvalitu stravy a prečo?

Všade :) utopická predstava. Ale nie, ja som od mala chcela meniť svet a postupne som zistila, že práve jedlo a stravovanie je tá oblasť, s ktorou viem pomôcť. Som nesmierne rada tomu, aký staro-nový tím sme v lete vyskladali, a že sa čo chvíľa Skutočne zdravá škola rozbehne na niekoľkých pilotných školách. Verím, že tieto školy inšpirujú aj ďalšie a následne sa budú do programu pridávať nové lastovičky.

Myslíš si, že aj rodičia vedú deti ku zlým stravovacím návykom?

Jednoznačne. Je naozaj alarmujúce, ako je niektorým rodinám jedno, čo deti doma jedia. Ale v podstate im je jedno aj to, čo jedia na obedy, nezaujímajú sa o školské stravovanie. A to je veľká škoda. Názor rodiča môže mať veľkú váhu. Ako rodič máte moc – každý mesiac platíte nemalé čiastky za stravovanie svojho dieťaťa. Miestni politici a riaditelia škôl musia načúvať rodičom, ktorí sa aktívne angažujú pre zmeny. Žiadne zmeny sa nestanú samé od seba – ak nebudeme zmeny aktívne požadovať, súčasná situácia sa nezlepší. Zároveň je dôležité učiť deti od mala, na čom je kvalitné racionálne stravovanie postavené. Že sezónny výber potravín z dostupných lokálnych zdrojov a zároveň rešpektovanie zásad “zdravého taniera” by mali byť úplne bežnou súčasťou nášho jedálnička.

Projekt nie je len o tom, aby sa začalo variť zdravšie, ale aj o tom, aby deti poznali jedlo, ktoré jedia. Ako to chceš dosiahnuť?

Je veľmi dôležité pomôcť deťom pochopiť vzťah medzi jedlom, ktoré jedia a svetom, v ktorom žijú. Deti si zo školy majú odnášať základy zdravých stravovacích návykov a dôležité informácie, vďaka ktorým si v živote dokážu vybrať zdravé a kvalitné potraviny. A tie sa môžu naučiť napríklad aj na biológii, telesnej, fyzike či v predmete svet práce. V ideálnom prípade si škola zriaďuje školskú záhradku, ktorú používa na edukačné účely, organizuje farmárske trhy a iné komunitné aktivity a zároveň navštevuje okolité farmy. Školy teda začleňujú tému stravovania, jedla a šetrného hospodárenia v poľnohospodárstve do vzdelávacieho programu, ponúkajú kurzy varenia pre žiakov a rodičov a zároveň zabezpečujú, že obed je v školskej jedálni radostnou spoločenskou udalosťou a je konzumovaný v príjemnej a pokojnej atmosfére.

S prechodom na zdravé stravovanie súvisí aj znižovanie produkcie odpadu. Myslíš si, že by bolo treba deti vzdelávať odmalička aj v tejto oblasti?

Určite áno. Spôsob produkcie, distribúcie a spotreby potravín má zásadný podiel na produkcii skleníkových plynov a značnou mierou ovplyvňuje klímu Zeme. Zároveň je ale zmena poľnohospodárskych postupov a našich stravovacích návykov jedným z kľúčov k riešeniu klimatickej krízy a napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja OSN. Keby sme sa od malička zaujímali o témy ako znížiť množstvo odpadu, čo robiť s biologicky rozložiteľným odpadom, či ako ten zvyšný odpad správne recyklovať, neplytvať potravinami a podporovať lokálnych producentov a kupovať prevažne sezónne produkty, žilo by sa nám lepšie. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávania až po 2. stupeň základných škôl. Je to praktický odbor, blízky úplne všetkým a týká se celej populácie v každodennom živote.

Ako k projektu Skutočne zdravá škola pristupujú samotné školy, vedenie škôl a učitelia?

Je to veľmi individuálne, sú školy, s ktorými komunikujeme a vieme o nich, že realizujú nespočetne veľa aktivít, ktorými už vlastne plnia kritériá Skutočne zdravej školy. A na druhej strane sú zase školy, ktoré vidia problém vo všetkom. Závisí to veľmi od vedenia, od prístupu školskej jedálne, ale aj pedagógov. Keď sa chce, tak sa dá, ale samozrejme rozumiem aj tomu, ak niekde majú objektívne dôvody na obavy. Všetko je to o komunikácii. Niektoré školy sa stanú škutočne zdravými skôr, iné neskôr. Toto všetko ovplyvňuje aj veľkosť školy, lokalita, vybavenie.

Koľko členov tímu má projekt Skutočne zdravá škola? A akú úlohu v ňom zohrávaš ty?

Momentálne je nás 9. Deväť šikovných ľudí z praxe, ktorí chcú pomôcť zmeniť kultúru stravovania na školách. A všetci sa tomu venujeme vo svojom voľnom čase. Každý má niečo “svoje” na starosti, ku ktorému mi posiela novinky. Ja som zakladateľkou projektu, venujem sa oblasti PR a celkovej koordinácii. A som zároveň jednou z lektoriek.

Ak už sa nejaká škola rozhodne do projektu zapojiť, ako to celé následne prebieha?

Škola sa musí najskôr zaregistrovať, následne dostane prístup k návodom, metodikám, postupom a informáciám na zavedenie kritérií a programu. Následne sa škola snaží vytvoriť možnosti na zlepšenie zdravého stravovania, potom sa začínajú zapájať aj žiaci. Ak chce škola získať náš certifikát, musí plniť kritériá Skutočne zdravej školy. Ak kritériá plní a dodržiava, úspech je na ceste.

A ako to je vlastne s financovaním tohto projektu? Máte nejakých partnerov?

Aby sa stal projekt udržateľným na celom Slovensku, do tímu momentálne hľadáme  fundraisera a tiež partnerov, ktorí by tento projekt chceli podporiť na rôznych úrovniach.  Finančných partnerov, žiaľ, momentálne nemáme. Takže ak ktokoľvek – firma alebo aj jednotlivec má záujem Skutočne zdravú školu finančne podporiť, veľmi by to projektu pomohlo. Odborným garantom Skutočne zdravej školy je Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu, ktorej úlohou je zabezpečovať odbornú stránku projektu. Momentálne však máme spoluprácu rozbehnutú aj s prieskumnou agentúrou 2muse, ktorú si nesmierne vážim, nakoľko nám pomáhajú pripravovať a vylepšovať naše dotazníky, evaluačné procesy, zisťujú a poskytujú rôzne údaje a štatistiky týkajúce sa výživy a škôl, nakoľko chceme verejnosti a školám poskytovať relevantné informácie. Taktiež sú partnermi aj projekty, v ktorých pôsobia všetci naši členovia tímu, bez ktorých by Skutočne zdravá škola jednoducho nebola – Nutricionistka, Zdravie bez liekov, Cookučka, Slow Food Pressburg, Lokalzrawetz, Food Revolution Slovakia, Modrý koník a Vegget. A posledným je aktuálne portál menučka.sk. Potrebujeme financie, aby sme mohli zaškoliť regionálnych koordinátorov, zafinancovať prevádzku webovej stránky, priebežne spracovávať nové metodické materiály, manažovať sociálne siete, venovať sa médiám a, samozrejme, koordinovať celý projekt.

Ako môžu vášmu projektu pomôcť bežní ľudia?

Podporiť nás môže ktokoľvek rôznymi spôsobmi. Napríklad finančne na účet občianskeho združenia SK5809000000005055509173 s predmetom podporujem Skutočne zdravú školu alebo nám vždy pomôže aj to, ak dá niekto o našom projekte vedieť nejakej škole či ďalším ľuďom. Možností je naozaj veľa.

Foto: Instagram, Facebook, Waldemar Švábenský

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

sledujte nás na:

FacebooklinkedininstagramFacebooklinkedininstagram