Aliancia Slovenskej Gastronómie avizuje širokú podporu zníženia DPH pre gastro v ekonomických aj politických kruhoch.

1622

Novovzniknutá Aliancia Slovenskej Gastronómie, ktorá sa transformovala z gastro iniciatívy 10 pre gastro a tým zaujala prázdne miesto v zastupovaní záujmov podnikateľov gastro sektora, informuje o vývoji jej rokovaní týkajúcich sa zníženia DPH pre stravovacie služby a vyzýva k podpore tohto opatrenia na záchranu gastro sektora aj ostatných predstaviteľov správy vecí verejných a verejnosť.

Napriek počiatočným obavám skeptikov, sa zástupcom Aliancie darí argumentami meniť optiku vnímania tejto otázky aj u tých, ktorí neboli doteraz o tomto kroku presvedčení. “Zníženie DPH pre gastro vnímame ako veľmi dôležitý a kľúčový nástroj pre odškodnenie podnikateľov v jednom z pandémiou najviac postihnutých odvetví, ako podporu tým poctivým, ktorí platenie DPH neobchádzajú. Zníženie DPH zabráni krachu väčšieho počtu prevádzok a prepúšťaniu a najmä naštartuje biznis do budúcna a podporí tých, ktorí budú naďalej fungovať a zamestnávať ľudí. Vnímame to aj ako kompenzáciu absencie gastro sektora v Pláne obnovy” hovorí Viliam Pavlovský, prezident Aliancie Slovenskej Gastronómie. 

Doterajšie schémy pomoci sú často oneskorené, nedostatočné, meškajúce, diskriminačné, administratívne náročné a navyše množstvo prevádzok prepadlo sitom pomoci napriek tomu, že fungovali poctivo. Preto práve zníženie DPH pre gastro považuje Aliancia a jej podporovatelia za riešenie, ktoré je rýchle, jednoduché, adresné a má šancu gastro sektor zachrániť, aby prežil a zotavil sa. Navyše nižšia DPH pre gastro bude pôsobiť stimulujúco na verejné financie a multiplikačným efektom prinesie do štátnej pokladnice viac príjmov. V absolútnej sume sa totiž vyberie na DPH viac, keďže menej podnikov skrachuje a už nebude tak motivačné obchádzanie platenia DPH. Tiež sa eliminujú potenciálne výdavky štátu, keďže sa zabráni väčšiemu prepúšťaniu, výraznému rastu výdavkov na sociálne dávky a absencii daní a odvodov zo zamestnania atď. 

Z politických kruhov otvorene podporujú zníženie DPH pre gastro aj na základe rokovaní Aliancie:  líder strany Sme Rodina – predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár a poslanec Igor Kašper, vrátane Ministerstva Dopravy a výstavby, ktorému patrí oblasť cestovného ruchu a s ktorými je naplánované podpísanie spoločného memoranda s Alianciou. Ďalej líder strany SaS – minister hospodárstva Richard Sulík, rovnako aj viaceré mimoparlamentné a opozičné politické strany a osobnosti. Aliancia rokovala aj na Ministerstve Financií ešte pred koaličnou krízou, kde cítila podporu štátneho tajomníka, ktorý vtedajšieho ministra na stretnutí zastupoval, a jeho poradcov. Aliancia verí, že sa čo najskôr stretne aj s ministrom financií Igorom Matovičom a predsedom vlády Eduardom Hegerom, nakoľko pozvánku na stretnutie majú na stole.

K podpore gastro sektora dočasným významným znížením DPH či všeobecne zásadným ekonomickými stimulmi sa prikláňajú aj ekonomickí experti, či predstavitelia profesijných združení. Napríklad aj pani Renáta Blahová, poradkyňa Eduarda Hegera, Ján Tóth, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Peter Goliáš, riaditeľ INEKO, Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov, Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu, Zuzana Dúžeková, riaditeľka Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, atď.

Aliancia Slovenskej Gastronómie navrhuje zníženie DPH pre gastro na 5% dočasne aspoň na obdobie 1 roka a následne dlhodobo aspoň na 10%. Zníženie DPH pre gastro je možné schváliť v skrátenom legislatívnom konaní nakoľko sa jedná o úpravu v záujme priamej pomoci pandémiou významne postihnutému sektoru, ktorý je už takmer 7 mesiacov – vyše 200 dní – zatvorený. Na rozdiel od iných schém pomoci, toto opatrenie nevyžaduje zdĺhavé schvaľovanie a pracovné nasadenie štátnych zamestnancov a s tým spojené ďalšie náklady štátu. V prípade zrýchleného schválenia zníženej DPH na gastro na prebiehajúcej alebo na budúcej schôdzi NRSR by bolo možné, aby sa znížená DPH zaviedla už od tretieho kvartálu, teda od 1. júla. Aliancia upozorňuje aj na fakt, že zníženie DPH pre gastro je súčasťou programového vyhlásenia vlády a že k nej pristúpili takmer všetky ostatné krajiny Európskej únie.

Téma zníženia DPH pre gastro je pre Alianciu Slovenskej Gastronómie v súčasnosti priorita č. 1, ale popri nej sa venuje aj ďalším témam, ktoré gastro podnikateľov trápia. Komunikuje aj so Sociálnou poisťovňou a Ministerstvom Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny ohľadom problémov s odloženými sociálnymi odvodmi a možnosťou ich odpustenia, s Ministerstvom Hospodárstva ohľadom problémov súvisiacich s dotáciou na nájomné, či s Ministerstvom Dopravy ohľadom zrýchlenia procesu vyplácania dotácií na krytie časti fixných nákladov. Tiež je v kontakte s Kanceláriou Prezidentky, s ktorou komunikuje všetky súvisiace problémy. Stať sa členom Aliancie môže každý podnikateľ v gastro sektore, na stránke 10pregastro.sk/registracia

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
reklama