AKTUÁLNE: 78% Gastro prevádzok stále nedostalo podporu zo schémy pomoci pre cestovný ruch (výsledky prieskumu čerpania štátnej pomoci v gastre)

1180

Situácia v sektore gastro služieb (HoReCa) je čoraz kritickejšia. Platforma #StáleMámeChuť združujúca 14 organizácií a iniciatív spojených pre záchranu gastro sektora na Slovensku, preto zrealizovala medzi gastro prevádzkovateľmi rýchly 7-dňový prieskum využívania pomocí z jednotlivých ministerstiev. Prieskum ukázal, že meškajú najmä prostriedky zo schémy pomoci pre cestovný ruch.

- 7-dňový prieskum #StáleMámeChuť o čerpaní pomocí v gastro sektore
- MDaV SR vypláca pomoc extrémne pomaly a jednostranne si predlžuje termíny
- Vyplácanie pomocí pre gastro treba zjednodušiť a zrýchliť 

„Štátne orgány musia zrýchliť a zefektívniť administrovanie schém pomocí. Každý týždeň čakania naviac môže znamenať koniec ďalších gastro prevádzok. Sľúbená pomoc mnohým žiadateľom v určenom termíne a bez vysvetlenia neprichádza. Ministerstvo dopravy a výstavby SR navyše nedávno jednostranne ohlásilo zmenu podmienok pomoci. Schvaľovanie žiadostí tak môžu po novom úradníci posunúť o 30 dní a následné vyplatenie peňazí o ďalších 30 dní. To môže byť pre množstvo gastro prevádzok likvidačné,“ uviedol Vladimír Machalík z iniciatívy #StáleMámeChuť.

Dotácia zo schémy pomoci v cestovnom ruchu z dielne Ministerstva Dopravy

O pomoc zo schémy pre cestovný ruch v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR za obdobie apríl – október 2020 požiadalo viac ako 80% dopytovaných gastro prevádzkovateľov. Takmer dve tretiny z nich však k 12.2. – 18.2. stále nemalo odpoveď o schválení pomoci (58 %). Až 78 %  žiadateľov spomedzi účastníkov prieskumu stále k danému obdobiu nedostalo financie vyplatené.


ODPORÚČAME VÁM:

Ste zákazník reštaurácií?
Pozrite si denné menu v okolí. Ste majiteľ alebo manažér reštaurácie?
Pridajte sa na portál Menučka
a uverejňujte tu Vaše menu.
Priama registrácia tu.

Spoločnosti s viacerými prevádzkami zároveň poukazujú na skutočnosť, že tzv. veľká výzva, ktorá umožňuje čerpať štátnu pomoc vo výške viac ako stanovený maximálny limit ešte nebola zverejnená a stále sa na jej zverejnenie čaká.

Prvá pomoc PLUS z dielne Ministerstva Práce, sociálnych vecí a rodiny

Najväčší záujem prejavujú gastro prevádzky o „Prvú pomoc+“ na podporu zamestnanosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Požiadalo o ňu 87 % prevádzok zúčastnených na prieskume. Vyplatená za obdobie od októbra pritom bola už viac ako štyrom pätinám z nich (83 %). Vyplatenie príspevku za mesiac január potvrdilo k 12. – 18. 2. 2021 ani nie 10 % žiadateľov, ktorí sa zapojili do prieskumu.

Preplatenie časti nájmu formou dotácie z dielne Ministerstva Hospodárstva

Pomoc z Ministerstva hospodárstva SR na preplatenie časti nájmu formou dotácie žiadalo len niečo viac ako dve pätiny opýtaných (43,7 %). 20% prevádzok podniká vo vlastných priestoroch, za ktoré musí stále hradiť náklady a nemá možnosť túto pomoc využiť. U približne 15 % prevádzok nedošlo k dohode s prenajímateľom.

Reštauráciám by viac ako komplikované dohadovanie sa s prenajímateľom pomohla priama pomoc s preukázateľnými fixným nákladmi vyplácanými na účet postihnutých podnikateľov.

Aktuálne uzavretie prevádzok, zákaz vonkajších terás a v podstate nemožnosť fungovania pre zákaz vychádzania inak ako cez donášku, robí z gastro sektora najpostihnutejšiu oblasť slovenskej ekonomiky. Podľa viacerých prieskumov partnerov platformy môžu prísť v sektore stravovacích služieb, spoločne s ubytovacími službami počas pandémie o prácu desiatky tisíc ľudí.

Už na jeseň až takmer dve tretiny prevádzok (60 %) oznámilo, že budú musieť ukončiť svoju činnosť, ak nedostanú pomoc vo forme úverov alebo štátnej pomoci. Vo viac ako dvoch tretinách z nich (68,2 %) klesla návštevnosť na štvrtinu bežného stavu.

Cieľom platformy #StáleMámeChuť je zachrániť slovenské gastro. Vítame preto ak sa na nás štátne a samosprávne orgány obracajú pre informácie, či so žiadosťami o spoluprácu. Členovia našej platformy disponujú množstvom údajov aj o tom ako pomoc realizovali iné krajiny a aké schémy gastro sektoru pomohli najviac. Radi s nimi pomôžeme našim úradom,“ uviedol Vladimír Machalík z iniciatívy #StáleMámeChuť.

Rýchleho dotazníkového online prieskumu platformy #StáleMámeChuť k využívaniu štátnych schém aj pre gastro sektora sa zúčastnilo v dňoch 12. – 18. februára 2021 viac ako 200 gastro prevádzok z územia celého Slovenska.

Signatári platformy #StáleMámeChuť:

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska 

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd 

Iniciatíva Zachráňme gastro!

Pomáhame si – gastro v korone

Pomoc pre gastro

Potravinárska komora Slovenska

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

Slovenský zväz spracovateľov mäsa

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

10 pre Gastro

www.stalemamechut.sk 

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Sledujte nás na Facebooku