4 gastro iniciatívy, ktoré chcú pomôcť slovenským reštauráciám: Ako fungujú a o čo sa snažia?

3471

Žalostnú situáciu slovenského gastro segmentu si už uvedomujeme snáď všetci. O prácu prichádzajú mnohí – od majiteľov, prevádzkarov, cez kuchárov či čašníkov. A my, ľudia, prichádzame o svoje obľúbené podniky. Na Slovensku preto začali vznikať gastro iniciatívy, ktorých cieľom je pomôcť slovenským gastro prevádzkam a uľahčiť im aktuálny stav.

Ich cesty a spôsoby, ako apelovať na problémy, navrhovať riešenia a šíriť ich do povedomia médií, verejnosti či kompetentných, sú rôzne. V konečnom dôsledku je ale cieľ spoločný – pomôcť slovenskej gastronómii, teda prevádzkam, podnikateľom aj zamestnancom v tomto sektore. Aj konkrétne návrhy riešení sa často prelínajú.

Medzi najvýraznejšie iniciatívy zastupujúce reštaurácie a iné gastro prevádzky na Slovensku patria 10pregastro, Bojujeme za naše gastro, Pomoc pre gastro, či Zachráňme gastro. Zakladateľmi a podporovateľmi sú majitelia prevádzok, manažéri, dodávatelia, pestovatelia a iní ľudia, ktorým na gastre záleží a nechcú ho vidieť na kolenách.

Prečítajte si odpovede zakladateľov týchto štyroch iniciatív na nasledujúce otázky:

 1. Kedy vznikla vaša iniciatíva a čo boli tie najdôležitejšie podnety k tomu, aby ste iniciatívu založili?
 2. Predstavte nám trochu bližšie vašu iniciatívu. Ako funguje a ako/čím môže pomôcť prevádzkam z gastro segmentu?
 3. Ako sa môžu do vašej iniciatívy zapojiť prevádzky a ako môžu pomôcť bežní ľudia?
 4. Kto všetko sa podieľa na fungovaní vašej iniciatívy?
 5. Aké riešenia / opatrenia by podľa vás pomohli dostať sa gastro prevádzkam späť „na nohy?“

10pregastro

Viliam Pavlovský

majiteľ reštaurácie Sympl.food, Banská Bystrica, zakladateľ iniciatívy

Viliam Pavlovský vo svojej zatvorenej banskobystrickej reštaurácii Sympl.

1. Kedy vznikla vaša iniciatíva a čo boli tie najdôležitejšie podnety k tomu, aby ste iniciatívu založili?


ODPORÚČAME VÁM:

Ste zákazník reštaurácií?
Pozrite si denné menu v okolí. Ste majiteľ alebo manažér reštaurácie?
Pridajte sa na portál Menučka
a uverejňujte tu Vaše menu.
Priama registrácia tu.

Prvá myšlienka o zrealizovaní našej iniciatívy prišla tesne po začiatku druhej vlny, kedy sme si uvedomili, že zatiaľ všetkým existujúcim iniciatívam chýba obrovská podpora verejnosti a vyvolanie akéhosi verejného tlaku na to, aby sa konečne začalo v pomoci pre gastro pristupovať jasne a najmä funkčne.

V tomto sme cítili našu šancu a vďaka virálnemu videu a kampani, ktorú sme spustili, sa nám to zatiaľ darí dosahovať. Zároveň cítime obrovskú potrebu stmeliť a zjednotiť masu prevádzok ale aj ostatné neodmysliteľné súčasti gastronómie ako sú dodávatelia, vinári, pivovarníci, pestovatelia a malí producenti.

Pridať sa a podporiť iniciatívu môžu aj prevádzky a podpisom petície ju môže podporiť úplne každý.

2. Predstavte nám trochu bližšie vašu iniciatívu. Ako funguje a ako/čím môže pomôcť prevádzkam z gastro segmentu?

Naša iniciatíva momentálne ponúka spoluprácu na tvorení a tvarovaní opatrení každému, koho sa táto situácia z nášho segmentu dotýka, a to formou vyplnenia dotazníka na našej webovej stránke. Pracujem na tom s ďalšími šikovnými ľuďmi, ktorých sa táto téma rovnako bytostne dotýka a je pre nich rovnako existenčná.

Zároveň na tom spolupracujeme s lokálnou marketingovou agentúrou, vďaka ktorej (a vďaka nezištnej pomoci skvelého herca Mila Kráľa) sa nám podarilo vytvoriť virálne video, ktorého úlohou bolo v skratke zachytiť všetko pozitívne, čo tvorí slovenskú gastronómiu. Koľko lásky, vášne a tvrdej práce sa skrýva za jej podstatou a o čo všetko ako konzumenti a hostia nechceme prísť.

Video s Milom Kráľom sa v decembri na Facebooku veľmi rýchlo začalo šíriť. Veľmi pekne je v ňom ukázané, kto všetko trpí tým, že je gastro zatvorené a o čo všetko môžme prísť, ak sa niečo pre jeho záchranu nespraví.

3. Ako sa môžu do vašej iniciatívy zapojiť prevádzky a ako môžu pomôcť bežní ľudia?

Táto možnosť je na našej webovej stránke 10pregastro.sk, kde odborná verejnosť alebo, lepšie povedané, každý podnikateľ z gastro segmentu môže vyplniť dotazník, kde má spomínaný priestor na vlastné návrhy a myšlienky. Tie sa budeme snažiť zhmotniť do reálnych opatrení.

Zamestnanci  a hostia môžu našu iniciatívu podporiť formou petície. Spolu nás už podporilo takmer 10,000 ľudí podpismi v rámci petície a cez registrácie na web stránke a podpisy zástupcov podnikov v petícii, už takmer 1000 gastro prevádzok.

Snažíme sa zastrešiť čo najväčšie množstvo ľudí a firiem postihnutých pandémiou a vrátiť im svetlo a nádej na prežitie v podobe vyjednania opatrení, ktoré pre nich budú mať zmysel. Nech sa už nachádzajú na ktorejkoľvek strane. Podnikateľa a zamestnanca, ktorý budujú v našej krajine hodnoty ekonomické a spoločensko-kultúrne hodnoty alebo na strane hosťa, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou gastronómie.

Viliam Pavlovský spolu s uznávaným šéfkuchárom Lukášom Heskom (Akadémia Trnava), ktorý sa tiež objavil vo videu na podporu iniciatívy 10pregastro.

4. Kto všetko sa podieľa na fungovaní Vašej iniciatívy?

Iniciatívu som založil v spolupráci s mojimi kolegami a spolupracovníkmi z gastro sektora. Niektorých nájdete aj na spomínanom videu. Postupne sa k nám však pridávajú aj ďalší podporovatelia, ako z radov majiteľov a zamestnancov podnikov, tak aj z radov dodávateľov či zákazníkov.

5. Aké riešenia/opatrenia by podľa vás pomohli dostať sa gastro prevádzkam späť „na nohy?“

Navrhujeme opatrenia, ktoré sú akútne a rýchlo aplikovateľné, potom tie, ktoré majú strednodobý charakter ale aj  dlhodobý ako je napríklad tak často spomínané zníženie DPH na minimálne 10%. Konkrétne toto opatrenie by z dlhodobého hľadiska v kombinácii s miernym znížením odvodovej zaťaženosti určite pomohlo vytvoriť naozaj reálnu a zdravú pôdu pre gastro z dlhodobého hľadiska.

Zároveň by pomohlo eliminovať šedú ekonomiku, zreálniť konkurenčné prostredie a  dostať do štátnej pokladnici vo finále viac finančných zdrojov, ktoré tam patria. Podnikatelia, ktorý sa nie vlastným pričinením dostali do tejto situácie a podarí sa im prežiť toto pandemické obdobie, by mali vďaka tomuto opatreniu možnosť si vyrobiť na všetky podlžnosti, ktoré im vznikli za posledné obdobie a naštartovať a zrevitalizovať tak gastrosegment.


Bojujeme za naše gastro

Miroslav Heredoš

šéfkuchár a konzultant, Bratislava, zakladateľ iniciatívy

Miroslav Heredoš založil a vedie iniciatívu vo veci hromadnej žaloby za nezákonné a likvidačné rozhodnutia štátnych orgánov.

1. Kedy vznikla vaša iniciatíva a čo boli tie najdôležitejšie podnety k tomu, aby ste iniciatívu založili?

Vznikla 13. 10. 2020 po tom, ako sme si na základe advokátskych analýz uvedomili, že na jar 2020 sa odohrali protiprávne udalosti, ktoré podnikateľov v rozpore so zákonom dokázateľne ekonomicky poškodili a tým im vznikol nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Konkrétne sa jedná o dátum od 16. 3. 2020 do 20. 5. 2020, a na tento čas si prostredníctvom nás podnikatelia zabezpečia súdno-znalecký posudok na výšku škody a spoločne a jednotne po celom SR s advokátskou kanceláriou vyrazíme do boja za naše práva, mimosúdnou a ak bude treba aj súdnou cestou.

2. Predstavte nám trochu bližšie vašu iniciatívu. Ako funguje a ako/čím môže pomôcť prevádzkam z gastro segmentu?

Naša Iniciatíva je jedinečná v tom, že ako prvá – a aj posledná – sa jednoznačne ujala nároku vymôcť škody spôsobené nezákonnými rozhodnutiami ÚVZ SR na jar 2020. Naša Iniciatíva funguje prostredníctvom sieti kontaktov na majiteľov a podnikateľov po Slovensku a prevádzkam a podnikateľom, ktorí boli poškodení, ponúkame pomocnú ruku na ceste ako vymôcť svoje škody, ktoré v dôsledku zlého úradného postupu spôsobil štát prostredníctvom ÚVZ SR.

Miroslav Heredoš má za sebou bohaté skúsenosti ako šéfkuchár aj majiteľ reštaurácií, v súčasnosti pôsobí ako konzultant a poskytuje poradenstvo pre iné prevádzky.

3. Ako sa môžu do vašej iniciatívy zapojiť prevádzky a ako môžu pomôcť bežní ľudia?

Prevádzky nás sledujú na našom FB profile, a zapojiť sa do programu odškodnenia môžu prostredníctvom webu www.bojujemezanasegastro.sk, kde sa dozvedia všetko podstatné, zaregistrujú sa a budú postupovať na základe inštrukcií zo spätného e-mailu, kde je predstavený celý postup.

4. Kto všetko sa podieľa na fungovaní vašej iniciatívy?

V prvom rade sa podieľajú všetci členovia a podporovatelia z celého Slovenska, fungujeme v podnikateľskej skupine s takmer 1000 členmi a v otvorenejšej facebookovej skupine s 5500 členmi, kde komunikujeme, tak isto sa veľmi aktívne podieľam ja ako zakladateľ a tiež naša advokátska kancelária WEIS & PARTNERS.

Vo veci žaloby a odškodnenia gastro prevádzok za nezákonné obmedzenie podnikania v prvej vlne koronakrízy sa Miroslav Heredoš spojil s právnickou kanceláriou Petra Weissa.

5. Aké riešenia/opatrenia by podľa vás pomohli dostať sa gastro prevádzkam späť „na nohy?“

Jednoznačne je potrebné uvoľnenie byrokratizácie, totálne rozčleňovanie a podmieňovanie pomoc zabíja. Potrebujeme systém viac spriechodniť, vo vyššej miere dovoliť čerpať peniaze aj stredným a menším regionálnym firmám, ktoré naň častokrát z rôznych dôvodov nedosahujú a potrebujeme vylievať do nášho segmentu viac “helikoptérových” peňazí.

A hlavne nastaviť schémy (od apríla) , ktoré budú reálnou pomocou pre segment, a budú mu jednoznačne pomáhať (nie iba vo výške 4 – 10 %, ale štvornásobne vyššej). Opatrenia nesmú budiť dojem, že pomáhajú, ale musia reálne pomáhať, a najmä musia byť nástroje a zákony nastavené tak , aby sa táto pomoc dala čerpať a nebolo na ňu potrebné 3 – 4 mesiace čakať. Pretože vtedy nastáva riadená ekonomická vražda nášho segmentu.

Miroslav Heredoš je okrem iného aj autorom knihy receptov “Dobré jedlo pre dobrých ľudí”, ktorú vydal v roku 2014

Pomoc pre gastro

Magdaléna Koreny

hovorkyňa iniciatívy

Magdaléna Koreny už od jari 2020 zastupuje ako hovorkyňa iniciatívu Pomoc pre Gastro

1. Kedy vznikla vaša iniciatíva a čo boli tie najdôležitejšie podnety k tomu, aby ste iniciatívu založili?

Iniciatíva Pomoc pre gastro vznikla v apríli ako reakcia na prvú vlnu pandémie koronavírusu, kedy museli mnohé podniky zavrieť svoje prevádzky alebo fungovať za maximálne obmedzených podmienok. Už vtedy bolo jasné, že pre mnohé z nich to bude likvidačné. Preto sme už v apríli adresovali poslancom NR SR, výboru pre sociálne veci NR SR, ministrovi financií a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Výzvu o návrhoch pre pomoc gastro sektoru. V nej figurovali 3 kľúčové riešenia pre zachovanie zamestnanosti v gastro biznise – vznik Kompenzačného fondu (napríklad na refundáciu úrokov z úverov a lízingov) a Ochranu zamestnanosti (napríklad zavedením tzv. Kurzarbeit alebo odkladom platby odvodov).

V rámci Reštartu biznisu sme navrhli podporiť reštauračný a gastro biznis bez vplyvu na štátny rozpočet sumou 800 miliónov eur, čo je ročný objem v systéme stravného podľa §152 Zákonníka práce. Opatrením by sa zaviedla počas stanoveného obdobia možnosť využívať stravné poukážky elektronicky a výlučne na prevádzky poskytujúce stravovacie služby.

V máji sme v spolupráci so Slovenskou asociáciou interiérových dizajnérov ponúkli riešenie, ako by mohli podniky využívať svoje terasy efektívnejšie v súlade s hygienickými opatreniami, s cieľom, aby mohli mať čo najviac zákazníkov. Od apríla sme realizovali už štyri prieskumy o stave gastrobiznisu a pravidelne dávame do pozornosti, že treba podnikateľom v gastre ponúknuť takú podporu, ktorá by zvýšila ich obrat.

Vypracovali sme Národný program na podporu gastro biznisu a záchranu 10 000 pracovných miest, ktorý sme poslali kľúčovým ministerstvám aj všetkým poslancom NRSR. Od októbra sme aj súčasťou platformy #stálemámechuť. V boji sa pomoc gastru spájame sily.

Iniciatíva Pomoc pre Gastro bola úplne prvou, ktorá vznikla ešte na jar 2020. Podporiť jej riešenia krízy môžete registráciou na webstránke Pomocpregastro.sk

2. Predstavte nám trochu bližšie vašu iniciatívu. Ako funguje a ako/čím môže pomôcť prevádzkam z gastro segmentu?

Iniciatíva Pomoc pre gastro vznikla ako dobrovoľná aktivita niekoľkých reštauračných prevádzok a ľudí, ktorí podnikajú v oblasti gastrobiznisu. Bola to naša reakcia na stav, ktorý spôsobili opatrenia a obmedzenia v súvislosti so šírením korona vírusu. Reštaurácie, kaviarne, bary, jedálne, bufety, bary… museli zo dňa na deň zatvoriť. Dva mesiace s takmer nulovými tržbami a ziskom podnikateľov dostali do zúfalej situácie. Museli siahnuť na svoje finančné rezervy, museli sa zadĺžiť a museli prepustiť svojich zamestnancov.

Podľa našich zistení po prvej vlne korona kríze neotvorilo po dvoch mesiacoch obmedzení až 15 % prevádzok. Väčšina už vtedy upozornila, že návštevnosť podnikov je oveľa nižšia ako pred korona krízou a pokiaľ sa situácia nezlepší, do konca roka skrachujú ďalšie. My sa najviac obávame toho, že o zamestnanie môže prísť až 10 000 ľudí pracujúcich v gastro biznise – evidujeme 12 000 prevádzok, 60 % z nich na jeseň ohlásilo, že ak nepríde výraznejšia pomoc, tak skončia s podnikaním.

Nechceme nečinne sledovať, ako sa zvyšuje nezamestnanosť na Slovensku. Iniciatívu Pomoc pre gastro v súčasnosti podporuje okolo 630 gastro prevádzok. Máme od nich spätnú väzbu, že pomoc od štátu je nulová, podpora zákazníkov im stačiť nebude. Chceme bojovať, za to, aby vláda prišla s konkrétnou pomocou pre gastro biznis, aby nehazardovala s akoukoľvek formou podpory, ktorá prichádza od zákazníkov. Aby si nevyžadovala hodiny papierovačiek, ale bola rýchla a účinná.

Video podporovateľov iniciatívy Pomoc pre Gastro pred vianocami, kde okrem iného upozorňovali na nedostatočnú štátnu pomoc.

3. Ako sa môžu do vašej iniciatívy zapojiť prevádzky a ako môžu pomôcť bežní ľudia?

Na stránke www.pomocpregastro.sk sa dá jednoducho zaregistrovať, či už ide o gastro prevádzky, alebo ,,bežných ľudí“. Sme radi za spätné väzby o gastre, o postrehy, nápady. Všetko značíme a využívame pri komunikácii s médiami či pri príprave odborných materiálov.

4. Kto všetko sa podieľa na fungovaní vašej iniciatívy?

Sú to stále prví signatári, napríklad pán Roland Teoke (reštaurácia Korzo, Spilka Beer & restaurant) či pán Ladislav Pečenka (sieť rýchleho občerstvenia Dobrá bašta). Je ich viacero, spolu komunikujeme, pribúdajú aj noví aktívni členovia ako pani Martina Ebdon Walker (Just Lovely Cafe). Máme medzi členmi väčšie aj menšie prevádzky.

Jednou z prevádzok, ktoré stoja za iniciatívou Pomoc pre Gastro je aj bratislavská reštaurácia KORZO, a takúto fotografiu si spravila v prvý deň otvorenia terás v máji 2020 (zdroj: Facebook Pomoc pre Gastro)

5. Aké riešenia/opatrenia by podľa vás pomohli dostať sa gastro prevádzkam späť „na nohy?“

Nedávno sme spoločne s inými združeniami v rámci platformy #stalemamechut predstavili 6 opatrení na záchranu gastra. Sú to

100 % náhrada mzdy bez zbytočnej byrokracie
– štátne záruky za úvery pre gastro prevádzky
podpora nájomného bez spoluúčasti prenajímateľa
– priama finančná podpora konzumácie v gastro podnikoch
jasné podmienky pre opätovné otvorenie prevádzok
– a dlhodobé zníženie DPH na stravovacie služby na 10 %.


Zachráňme gastro

Ján Laš

hovorca iniciatívy, CMO Medusa restaurants

1. Kedy vznikla vaša iniciatíva a čo boli tie najdôležitejšie podnety k tomu, aby ste iniciatívu založili?

Iniciatíva vznikla z popudu skupiny Medusa a ďalších reštauračných podnikov už v apríli, keď sme začali mať podozrenie, že sa faktu, že tu štát zo zákona obmedzil živobytie desiatok tisíc ľudí, nevenuje dostatočná pozornosť. Po prvej vlne sme podobne, ako mnohí, uverili, že to najhoršie je za nami. Jeseň nás rýchlo vyviedla z omylu, a museli sme sa aktivizovať v omnoho väčšej miere. Situácia mnohých ľudí z gastrobiznisu totiž po tragickej jari a slabom lete (hoci to tak nevyzeralo, v priemere leto nemalo žiadnu šancu dohnať straty z jari) začali byť jesenné prepady tržieb život ohrozujúce.

2. Predstavte nám trochu bližšie vašu iniciatívu. Ako funguje a ako/čím môže pomôcť prevádzkam z gastro segmentu?

Chceme médiám, verejnosti a politikom objasniť špecifiká fungovania gastrobiznisu a prispieť svojou troškou do ich väčšej vôle pomôcť nám. Naša činnosť spočíva v informovaní našich priaznivcov o možnostiach podpory a, naopak, informovať médiá a politikov o našich predstavách pomoci a predstaviť príbehy tých reštaurácií, ktoré sa neboja zverejnenia.

Aj iniciatíva Zachráňme gastro informuje na svojom webe o aktuálnych stanoviskách a dáva priestor sa registráciou pridať k podpore ňou navrhovaných riešení problémov gastra.

3. Ako sa môžu do vašej iniciatívy zapojiť prevádzky a ako môžu pomôcť bežní ľudia?

Je to jednoduché, komunikujeme cez našu stránku  www.zachranmegastro.sk a maily, ktoré na nej každý nájde.

Iniciatíva Zachráňme Gastro koncom roka trefne upozornila na nedostatočné kompenzácie gastro prevádzkam, najmä v porovnaní so susednými krajinami – Českou republikou a Rakúskom.

4. Kto všetko sa podieľa na fungovaní vašej iniciatívy?

Pravda je taká, že finančnú i ľudskú záťaž s fungovaním iniciatívy ťahá Medusa. Samozrejme, pri medializácii a hľadaní riešení problémov nám pomáha každý, kto nám napíše svoj nápad, či cez nás vykreslí svoj príbeh a skúsenosti do médií.
Peter Štecko, majiteľ siete reštaurácií Medusa Restaurants, ktorá stojí za iniciatívou Zachráňme Gastro, v rozhovore pre Hospodárske Noviny z októbra 2020. (Zdroj: Hnonline.sk)

5. Aké riešenia/opatrenia by podľa vás pomohli dostať sa gastro prevádzkam späť „na nohy?“

Podľa nás slovenská gastroscéna dnes potrebuje:

 • Razantné urýchlenie pomoci alebo vytvorenie systému peňažných záloh. Je nemysliteľné, aby nám od marca nepristálo na účte ani euro (príspevok zamestnancom sme predsa poslali našim zamestnancom a ešte doložili minimálne 20) – snáď sa dnes v tomto smere niečo spravilo
 • Odpustenie odvodov a daní za našich zamestnancov, ktorí nepracujú za celé obdobie obmedzení
 • Zníženie hranice minimálneho 40 % prepadu tržieb pri pomoc gastru z ministerstva dopravy na 20 % (prepad tržieb 20 % pre reštauráciu znamená zväčša prepad do straty) a dramatické urýchlenie predstavenia pomoci aj mimo schémy „de minimis“, kde je čerpanie obmedzené sumou 200 tisíc euro na žiadateľa
 • Aspoň dočasné, razantné zníženie DPH na gastroslužby po vzore Česka, Rakúska, Nemecka a ďalších krajín.
 • Prehodnotenie alebo presmerovanie nešikovnej pomoci s nájomným tak, aby nebola nevyhnutná komplikovaná (elektronický podpis!) dohoda s prenajímateľom, ale peniaze išli k podnikateľovi – nájomcovi
 • Nastavenie jasných pravidiel pre skoré znovuotvorenie reštaurácií po vzore západnej Európy
Jedným z mediálnych výstupov, na ktoré iniciatíva Zachráňme gastro upozornila, bolo požadovanie zníženej DPH pre gastro ako krátkodobej aj dlhodobej pomoci najviac postihnutého sektoru gastronómie, po vzore ostatných európskych krajín.

Stále máme chuť

Na záver dávame do pozornosti aj platformu Stále máme chuť, ktorá je spojením 13 organizácií, zväzov či združení nejakým spôsobom spojených s gastro sektorom (vrátane iniciatív Pomoc pre gastro a Zachráňme gastro). 6 riešení (v odpovediach na poslednú otázku zástupcov oboch uvedených iniciatív) majú rozčlenených do 3 skupín:

 1. Okamžitá finančná pomoc pre zachovanie zamestnanosti
 2. Opätovné naštartovanie spotreby po uvoľnení opatrení
 3. Systémová podpora gastro sektora

Za všetky odpovede ďakujeme jednotlivým iniciatívam a všetkým držíme palce, aby spoločnými silami dokázali dostať slovenské gastro opäť na nohy.

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Sledujte nás na Facebooku